HR Online ระบบบริหารพนักงาน

Everyday App for Work

ระบบสื่อสารภายในองค์กร บริหารจัดการพนักงาน HR Chatbot โปรแกรมเงินเดือน Payroll 

OneDee Bot

Productivity Boost & Paperless

Streamline the organization workflow และลดเวลาการบริหารจัดการพนักงานด้วยระบบลงเวลาเข้างานที่ใช้งานง่าย ระบบช่วยคำนวนชั่วโมงทำงานอัตโนมัติ สร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัด และกำหนดขั้นตอนการอนุมัติได้ยืดหยุ่น

Successfully Manage your Team

จัดระเบียบการจัดการกะทำงานได้อย่างรวดเร็ว กำหนดชั่วโมงทำงานได้เป็นรายสัปดาห์ สร้าง template ตารางกะทำงาน และคัดลอกแล้ววางลงในแต่ละเดือนได้อย่างรวดเร็ว, ส่งข้อมูลกะทำงานให้พนักงานรับรู้ได้ทันที

Enhance Employee Experience

สร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีในการทำงาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น สามารถพูดคุยกันได้ภายในองค์กรด้วย Group chat

พนักงานสามารถสอบถามสิทธิประโยชน์และข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานผ่าน Chatbot

Work hours calculator software

ระบบจัดการเวลาทำงาน

บริหารจัดการกะทำงาน และชั่วโมงทำงานได้อย่างยืดหยุ่น สามารถจัดรูปแบบกะทำงานได้ทั้งอาทิตย์ และนำพนักงานเข้าทำงานในแต่ละอาทิตย์ได้อย่างรวดเร็ว

กำหนดโควต้าวันลา ขาด สาย ให้พนักงาน

จัดการโควต้าวันลา วันลาพักผ่อน คุณสามารถสร้างประเภทวันลาได้หลายแบบ และกำหนดระดับการอนุมัติได้ไม่จำกัด แยกเงื่อนไขการลาและวันหยุดตามแผนกหรือสาขาได้ สามารถดูรายงานวันลาคงเหลือ โดยสอบถามผ่าน Chatbot ได้ง่ายดาย คุณสามารถสอบถาม Chatbot เพื่อขอแบบฟอร์มการลา แล้ว Chatbot จะช่วยนำส่งข้อมูลการขอลาไปยังผู้ที่มีสิทธิอนุมัติได้ทันที

Use the time clock data for payroll

ออกรายงานผลทันที คำนวณเงินเดือน

ลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายการทำงานด้วยกระดาษ OneDee สามารถลงเวลาเวลาได้หลากหลายแบบได้แก่ GPS, Wi-Fi, QR Code และ iBeacon แล้วนำข้อมูลมาแสดงได้ทันทีแบบ Real-Time โดยข้อมูลจะถูกนำได้คำนวนเป็นชั่วโมงทำงานแบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการบริหารจัดการ และเห็นข้อมูลการทำงานทันที

ประมวลผลชั่วโมงทำงานอัตโนมัติจากตารางทำงาน สามารถสรุปรายการ ขาด, ลา, มาสาย และ OT เพื่อช่วยควบคุมต้นทุนในการบริหารจัดการค่าแรงได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้คุณบริหารการทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถค้นหาช่วงเวลาการทำงาน จัดเรียงคอลัมภ์ข้อมูล เลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลการทำงานได้หลากหลาย และ Export ข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว

โปรแกรมจัดการพนักงาน

HR Online

ระบบบริหารจัดการพนักงานออนไลน์ (HRMS) ผ่าน AI ที่สามารถเข้าถึงพนักงานได้ง่ายขึ้น พูดคุยกับทีมงานได้สะดวก ไม่ว่าพนักงานจะทำงานอยู่ที่ไหนก็สามารถพูดคุยงานได้ทุกทีผ่านระบบแชทในองค์กร

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กรของคุณ มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายครบในระบบเดียว เช่น ระบบเงินเดือน, ระบบจัดกะตารางงาน, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบแบบฟอร์มคำขอ, ระบบลางาน, ระบบแชทคุยงาน, ระบบมอบหมายงาน, ปฏิทินวันหยุด

Machine Learning

ลงเวลาทำงานด้วยใบหน้า

เพิ่มความสะดวกสบายในการลงเวลาทำงานด้วยใบหน้าของพนักงาน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้พกมือถือเข้าไปในพื้นที่ทำงานได้เช่น พื้นที่โรงงานอุสาหกรรม โดยเฉพาะพนักงานโรงงาน OneDee เรามีระบบลงเวลาทำงานด้วยใบหน้า สามารถติดตั้งได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

OneDee Station รองรับบน iPad สามารถติดตั้งได้หลายจุดในโรงงานทุกการเข้า-ออกของพนักงาน รายงานผลแบบออนไลน์ทันที มีความทนทานสูงเพราะพนักงานไม่ต้องสัมผัสตัวเครื่องโดยตรง หมดปัญหาเรื่องลายนิ้วมือไม่ชัด ทดแทนเครื่องสแกนนิ้วได้ 100%

Work hours calculator

Create Goals & Monitor Performance

Timeline Report

ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาทำงานแบบ Real-time สามารถเห็นข้อมูลการทำงานตามลำดับเวลาได้อย่างรวดเร็ว แยกประเภทการลงเวลาให้ดูง่าย สามารถเรียกดูผ่าน Chatbot ได้

Timesheet Report

ข้อมูลการทำงานที่ถูกประมวลผลแล้ว ในรูปแบบตารางพร้อมคำนวนชั่วโมงทำงาน ขาด ลา มาสายเป็นหน่วยชั่วโมง:นาที ช่วยให้คำนวนค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพการทำงานได้ครบถ้วน สามารถ export ไปทำ Payroll

Task Tracking

รายงาน Task การทำงานที่ถูกส่งเพื่อ Assign ให้กับพนักงานแต่ละคน รวบรวข้อมูลการทำงานในแต่ละ Chat group สรุปจำนวน Task ที่เสร็จ และยังไม่เสร็จ เพื่อใช้ประเมินปริมาณงานได้แม่นยำ

 

Custom Form

แหล่งรวบรวมข้อมูลเอกสาร Form ที่ถูกสร้างในระบบ OneDee สามารถสร้างรูปแบบฟอร์มได้หลากหลาย และกำหนดลำดับการอนุมัติได้ไม่จำกัด คุณสามารถค้นหา Form ที่ถูกอนุมัติแล้วได้ที่รายงานนี้

Discover Map

แผนที่แสดง Location ที่พนักงานลงเวลาทำงาน พนักงานสามารถส่งข้อมูลการลงเวลามาพร้อมระบุพิกัดการลงเวลาได้ คุณสามารถดูจุดลงเวลาได้จากแผนที่ ในหน้ารายงานนี้ได้

Export to Payroll

หลายๆ บริษัทมักจะมีซอฟต์แวร์ประมวลผล Payroll ที่ชื่นชอบ ระบบสามารถเลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ Export ได้หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งต่อไปยังระบบ Payroll ที่คุณต้องการ

โปรแกรม Payroll

ระบบจัดการเงินเดือน

ช่วยให้คุณจัดการการจ่ายเงินเดือน คำนวณค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานโดยอัตโนมัติ ออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ รวมไปถึงสรุปข้อมูลการจ่ายเงิน ทำประกันสังคม และเอกสารภาษีทางราชการ และอื่นๆ โปรแกรม HR ช่วยให้การจัดการเงินเดือนของคุณเป็นเรื่องง่าย

Mobile App

Available on iOS & Android

แอพคุยงานเป็นทีม และสื่อสารในบริษัท

สามารถสร้างห้องแชทเป็นทีม หรือส่วนตัวในองค์กร ช่วยให้แยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัว ทำให้เน้นเรื่องงานได้เต็มที่ พร้อมกับหัวหน้างานเข้าถึงพนักงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ส่งแบบฟอร์มคำขอ และจัดการตารางเวลาทำงาน

สามารถตรวจสอบประวัติการลงเวลาทำงาน การลางาน ตารางงานกะ ปฏิทินวันหยุด มีระบบแจ้งเตือนให้พนักงานไม่พลาดทุกการสื่อสารในองค์กร ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ OneDee.ai