คอร์สเรียนจิตวิทยา ออนไลน์ สำหรับ HR และหัวหน้างาน เรียนฟรี อัปเดต 2566

OneDee blog

ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หนึ่งในทักษะที่สำคัญของ HR และหัวหน้างานคือความเข้าใจในจิตวิทยาของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของพนักงาน พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาของพนักงาน

คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์สำหรับ HR และหัวหน้างาน จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย วันนี้ OneDee.ai คัดมาฝากทุกคนถึง 6 คอร์สด้วยกัน ที่สำคัญเรียนฟรี และยังได้รีบเกียติบัตรอีกด้วย

คอร์สเรียนจิตวิทยา ออนไลน์ ฟรี! สำหรับ HR และหัวหน้างาน

คอร์สเรียนจิตวิทยา

1. คอร์ส: Introduction to Psychology

คอร์สเรียนจาก: University of Toronto

เนื้อหาการเรียน 

 1. ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศสู่หลักสูตร
 2. ประวัติศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 3. เรื่องของจิตใจ
 4. ความรู้สึก การรับรู้ ความสนใจ และการตระหนักรู้

ใบประกาศ: ได้ 

2. คอร์ส: เทคนิคการจัดการความเครียด | Stress Management Techniques

คอร์สเรียนจาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เนื้อหาการเรียน: เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงความเครียด และเทคนิคการจัดการความเครียดแบบต่าง ๆ ได้ การประเมินและวิเคราะห์ความเครียด นำเสนอเทคนิคการจัดการความเครียด ได้แก่ เทคนิคการฝึกการหายใจ เทคนิคการฝึกเกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เทคนิคการนวดด้วยตนเอง เทคนิคการฝึกการเจริญสติ เทคนิคการฝึกการผ่อนคลายในตนเอง เทคนิคการฝึกทักษะการสื่อสาร และเทคนิคการจัดการความเครียดโดยด้วยวิธีอื่น ตลอดจนการประยุกต์ใช้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนากิจกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี นการประยุกต์ใช้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนากิจกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี

ใบประกาศ: ได้ 

OneDee

3. คอร์ส: จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง | Applied Psychology to Work through Success Happiness and Wealth

คอร์สเรียนจาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เนื้อหาการเรียน: เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงจิตวิทยาประยุกต์ในทำงาน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายในที่ทำงาน การยศาสตร์ (Ergonomics) และการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่ทำงานกับสุขภาพจิต และการจัดการทางการเงินสำหรับคนทำงาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองในการทำงาน

ใบประกาศ: ได้ 

4. คอร์ส: จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน | Cross-cultural psychology at work

คอร์สเรียนจาก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เนื้อหาการเรียน: ความหมาย ความสำคัญ และอิทธิผลของวัฒนธรรมของชาติต่อการทำงานร่วมกันของบุคคลในที่ทำงาน ความเชื่อในชาติพันธ์นิยม ความฉลาดทางวัฒนธรรมและสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบุคคล การสื่อสารและความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงานและการบริหารจัดการความขัดแย้ง วัฒนธรรมองค์กร ผู้นำและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ใบประกาศ: ได้ 

5. คอร์ส: การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน

คอร์สเรียนจาก: OCSC Learning Space

เนื้อหาการเรียน 

 1. การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
 2. การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 3. การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่าง ๆ
 4. การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทต่าง ๆ และการรักษาไว้

ใบประกาศ: ได้ 

6. คอร์ส: ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว

คอร์สเรียนจาก: OCSC Learning Space

เนื้อหาการเรียน 

 1. เรื่องสร้างมุมมองเข้าตนเองและผู้อื่น
 2. การเข้าใจสาเหตุแห่งปัญหาของนุษย์
 3. การเข้าใจ ความต้องการตามธรรมชาติของนุษย์
 4. การพัฒนาบุคลิกภาพ
 5. ศิลปการพูด การพูดที่มีประสิทธิภาพ
 6. หลักการโน้มน้าวใจ
 7. การปรับเปลี่ยนเจตคติของบุคคล
 8. สรุปเสนอแนะเทคนิคในการโน้มน้าวด้วยการพูด

ใบประกาศ: ได้ 


การทำงานต่างๆ ต้องเพิ่มทักษะการทำงาน และพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด หวังว่า คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี ที่เรานำมาแนะนำวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ 

เลือกใช้ OneDee วันนี้ ทดลองใช้ฟรี! พร้อมรับประโยชน์มากมายทั้งสำหรับ HR และพนักงาน ด้วยระบบบริหารจัดการทีมงานผ่าน Chatbot ด้วยหน้าจอที่ใช้งานง่าย พนักงานสามารถลงเวลาทำงาน ตอกบัตร ขาดลา ด้วยการส่งข้อความผ่าน Chatbot และสามารถพูดคุยกันภายในแอพผ่านหน้าจอ Chat ช่วยให้ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ระบบ HR Online ครบวงจร ลงเวลา จัดกะ ทำเงินเดือน จัดตารางการทำงาน

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่

 

บทความอื่นๆ

อัปเดต ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มนุษย์เงินเดือนเช็คให้ดีก่อนยื่น!

อัปเดต ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มนุษย์เงินเดือนเช็คให้ดีก่อนยื่น!

ใกล้สิ้นปีแบบนี้เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนคงมีคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่า ใกล้จะต้องจ่ายภาษีแล้ว “สามารถลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?”...

อ่านเพิ่มเติม
Share This