อัพเดท ค่าลดหย่อนภาษี 2563 เช็คให้ดีก่อนยื่น ฉบับมนุษย์เงินเดือน

มี.ค. 3, 2021 | OneDee blog

ช่วงต้นปีแบบนี้เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนคงมีคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่า จะต้องจ่ายภาษีแล้ว “สามารถลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?” ซึ่งในวันนี้เรามาอัพเดทพร้อมๆ กันเลยดีกว่าครับ ว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราเข้าค่าย มีโอกาสสามารถลดหย่อนภาษีอะไรกันได้บ้าง โดยจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

ค่าลดหย่อนภาษี 2563

1. ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับตัวเองและ ครอบครัว

 • สามารถลดหย่อนส่วนบุคคล ได้คนละ 60,000 บาททันทีที่ยื่นแบบแสดงรายได้
 • สามารถลดหย่อนได้ 60,000 บาท จากคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ (คู่เราต้องจดทะเบียนสมรสเท่านั้น) 
 • สามารถลดหย่อนบุตร ได้ 30,000 บาท (บุตรคนแรก)
 • สามารถลดหย่อนบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 ได้ค่าลดหย่อนเพิ่มอีก 30,000 บาท 
 • ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร สามารถลดหย่อนได้สูงสุดปีละ 60,000 บาท และหากภรรยาไม่มีเงินได้ สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
 • สามารถลกหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ต้องอายุ 60 ปีขึ้นไป) ได้คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 4 คน (รวมพ่อแม่ของคู่สมรส) แต่หากมีพี่น้องของเราใช้สิทธิ์ไปแล้ว เราจะไม่สามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้ 
 • ค่าอุปการะคนพิการ หรือ คนทุพพลภาพ สามารถลดหย่อนได้ 60,000 บาทต่อคน

2. ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน เงินออมและ การลงทุน

 • ประกันสังคม สามารถลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกันชีวิต สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพ สามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาสามารถลดหย่อนได้สูงสุดที่ 15,000 บาท
 • ประกันชีวิตคู่สมรส หากคู่สมรสไม่มีเงินได้สามารถลดหย่อนได้ 10,000 บาท
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้และไม่เกิน 490,000 บาทจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี
 • เงินสะสม กอช. สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 13,200 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และ RMF จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
 • NEW ซื้อ LTF สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท และจะต้องซื้อและถือครองไว้อย่างน้อย 7 ปี 
 • NEW ซื้อ RMF สามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท และต้องลงทุนต่อเนื่องจนถึงอายุ 55 ปี

3. ค่าลดหย่อนด้านอสังหาริมทรัพย์

 • ลดหย่อนดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่กู้เงินซื้อบ้านหรือคอนโด  สามารถนำดอกเบี้ยที่จ่ายไปมาลดหย่อนได้ตามจริงได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ลดหย่อนภาษีโครงการบ้านหลังแรก ปี 2558 ในกรณีที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถนำราคาบ้านมาลดหย่อนได้ปีละ 4% ได้เป็นระยะเวลา 5 ปี รวมแล้ว 20%
 • ลดหย่อนภาษีโครงการบ้านหลังแรก ปี 2562 สำหรับบ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท  สามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุดที่ 200,000 บาท

4. ค่าลดหย่อนพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • ซื้อสินค้าด้ารการศึกษาและกีฬา ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท
 • ซื้อหนังสือ ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท
 • ซื้อสินค้าโอทอป ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท
 • ท่องเที่ยวเมืองหลักลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท ท่องเที่ยวเมืองรองลดหย่อนได้สูงสุด 20,000 บาท (แต่รวมกันทั้งเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 20,000 บาท)
 • ค่าซ่อมบ้านหรือรถ กรณีประสบภัยจากพายุปาบึก พายุโพดุล พายุคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สามารถลดหย่อนได้ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนซ่อมรถไม่เกิน 30,000 บาท
 • NEW ช้อปดีมีคืน หรือ ค่าซื้อสินค่าและบริการภายในประเทศ ลดหย่อนได้สุงสุด 30,000 บาท (สำหรับการใช้จ่ายระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563) หากใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่ง จะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้

5. ค่าลดหย่อนเงินบริจาค

 • เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา, สถานพยาบาลของรัฐ, สนับสนุนการกีฬา และเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆสามารถนำมาหักได้ 2 เท่า ตามที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10% ของรายได้พึ่งประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
 • เงินบริจาคช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมจากพายุปาบึก ลดหย่อนได้ตามที่บริจาคจริง
 • เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
 • เงินบริจาคให้พรรคการเมือง ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ หลังเช็คแล้วว่าสามารถลดหย่อนภาษีด้านใดได้บ้าง ก็อย่าลืมเตรียมเองสารให้พร้อม แล้วเตรียมตัวไปเสียภาษีกันได้เลย !!

บทความอื่นๆ

ให้ 365 วันของคุณเป็นวันดี 

ของฟรี! ที่หลายคนยังไม่รู้ ผู้ประกันตนใช้สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรี

ของฟรี! ที่หลายคนยังไม่รู้ ผู้ประกันตนใช้สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรี

การตรวจสุขภาพประจำปี ถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆ จากประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนหลายๆ คน อาจจะยังไม่รู้ โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจอะไรได้บ้าง?...

อ่านเพิ่มเติม
เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านออนไลน์ ง่ายนิดเดียว


เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านออนไลน์ ง่ายนิดเดียว


สำหรับการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม โดยปกติแล้วจะสามารถยื่นเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยมีขั้นตอน...

อ่านเพิ่มเติม
Share This