มารู้จักกับตำแหน่ง HR ที่ใครๆ ก็ว่าเป็นงานปราบเซียนสำหรับคนองค์กร

ก.ค. 22, 2022 | OneDee blog

เชื่อว่าสำหรับองค์กรธุรกิจนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะต้องมีอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยอย่างตำแหน่ง “Human Resource” หรือที่เรามักเรียกกันว่า “HR” นั่นเอง

ตำแหน่ง HR คืออะไร?

HR ย่อมาจาก Human Resource หรือที่แปลตรงตัวได้ว่า ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มองง่ายๆ เมื่อนายจ้างต้องการรับพนักงานสักคนเข้ามาทำงานในบริษัท หากไม่มี ตำแหน่ง HR ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดหาคนเข้ามาทำงานให้กับองค์กรนั้น ทางผู้ประกอบการอาจจะต้องทำการสัมภาษณ์เพื่อรับพนักงานเข้ามาทำงานให้กับองค์กรเอง ซึ่งในบางครั้งอาจจะได้คนที่ไม่ตรงใจจากการขาดประสบการณ์ในการสัมภาษณ์และเทคนิคจิตวิทยาที่ใช้ในการวิเคราะห์ความคิดและประวัติของพนักงานแต่ละคนได้ ทำให้ผู้ประกอบการอาจเสียโอกาสและเสียต้นทุนจากการจ้างคนที่ไม่ตรงกับสายงานหรือการได้รับพนักงานประเภทที่ชอบเปลี่ยนงานบ่อย เป็นต้น

ความสำคัญของการทำงานในตำแหน่ง HR

ความยากของตำแหน่ง HR นั้น อยู่ที่การจะหาใครสักคนเข้ามาทำงานให้กับเจ้าของบริษัทนั้น ทาง HR จะต้องมีมาตรฐานและสามารถใช้จิตวิทยาองค์กรในการวิเคราะห์บุคคลว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานของทางบริษัทหรือไม่ รวมถึงการคำนวณค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมที่ทางบริษัทสามารถจัดสรรค์ให้แก่พนักงานอีกได้ด้วย นอกจากนี้ HR ยังต้องแสวงหาความรู้เพื่อทำการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมแก่พนักงานในองค์กร การให้ความรู้เรื่องภาษี การทำแผนการเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโตต่อไปได้จากแรงงานของพนักงานเหล่านี้ เรียกได้ว่าการเป็น HR นั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ตามสายงานแล้ว ยังต้องมีความรู้มากมายรอบด้านเพื่อปรับใช้กับองค์กรและสามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์การให้มีความทันสมัยและเติบโตต่อไปได้

ประเภทของ HR 

  • Generalist: HR ที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างหลากหลาย เช่น การสรรหา การจ้างงาน การฝึกอบรบและพัฒนา การคำนวณค่าตอบแทน เป็นต้น
  • Specialist: HR ผู้เชี่ยวชาญที่ความเชียวชาญและความรู้เฉพาะทางมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ HR แบ่งหน้าที่ดันอย่างชัดเจน

ตำแหน่งงาน HR

  • HR officer คือ ตำแหน่งงาน HR ทั่วไป ส่วนใหญ่ทำงานในด้านเอกสารหรือการแก้ปัญหาทั่วไป เช่น การทำแผนสวัสดิการ การขาดงาน ค่าจ้าง ทำงานล่วงเวลา หรือเลิกจ้าง เป็นต้น 
  • Recruitment คือ ตำแหน่งงาน HR ที่ทำหน้าที่คัดเลือกบุคลากรและสรรหาบุคคล เช่น ประกาศรับสมัครพนักงาน นัดหมายสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์งาน แจ้งผลสัมภาษณ์งาน เป็นต้น
  • HR Business Partnership คือ ตำแหน่ง HR ที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล และยังมีความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจอีกด้วย และในบางบริษัทเจ้าของจะเป็นคนทำงานตำแหน่งงานนี้ควบคู่กับการบริหารงาน
  • Training And Development คือ ตำแหน่ง HR ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาทักษะ และความรู้ของพนักงาน เช่น ฝึกอบพนักงานใหม่ การให้คำปรึกษาพนักงาน เป็นต้น
  • HR planning คือ ตำแหน่ง HR ที่มีหน้าที่ในการวางแผนทรัพยากรบุคคล ว่าในแต่ละตำแหน่งงานว่าต้องการพนักงานคุณสมบัติแบบไหน จำนวนเท่าไหร่ หรือหรือวางแผนทรัพยากบุคคลเพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคตข้างหน้า
  • Compensation and benefit / Payroll คือ ตำแหน่ง HR ที่ทำหน้าที่ในการบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน
  • Labor Relations คือ ตำแหน่ง HR ที่ทำหน้าที่ในการจัดการของระเบียบของพนักงาน และดูแลในด้านกฎหมายแรงงาน เช่น กำหนดข้อบังคับของบริษัท บทลงโทษพนักงาน เป็นต้น และดูแลในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในบริษัท

หรือในบางบริษัท เช่น บริษัทเล็กๆ ที่มีพนักงานไม่มากนัก จะมี HR เพียง 1 คน ที่ทำหน้าที่ในการดูแลจัดการงานด้าน HR ทั้งหมดด้วย ที่จริงหากจะให้แนะนำตำแหน่งงานในด้าน HR จะมีตำแหน่งงานแยกย่อยหรืออาจจะมีชื่อเรียกต่างกันในบางบริษัทด้วย

เรียกได้ว่าผู้ที่มารับตำแหน่ง HR นั้น นอกจากจะต้องมีความสามารถแล้ว ยังต้องสามารถอดทนต่อแรงกดดันในด้านต่างๆทั้งจากผู้บริหารที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถตรงใจและจากพนักงานที่ต้องการได้รับการดูแลจากบริษัทเป็นอย่างดีอีกด้วย โดยรวมนั้น ตำแหน่ง HR คืออีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนในการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร รวมถึงบริหารบุคลากรให้สามารถมีความรู้และประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรต่อไปได้นั่นเอง

ตืดตามบความอื่นๆ ของ Onedee.ai ได้ที่

บทความอื่นๆ

ให้ 365 วันของคุณเป็นวันดี 

บันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ของออฟฟิศยุคใหม่ มีวิธีไหนบ้าง ดีกว่าตอกบัตรยังไง

บันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ของออฟฟิศยุคใหม่ มีวิธีไหนบ้าง ดีกว่าตอกบัตรยังไง

ทุกวันนี้หลายๆ ออฟฟิศ กลายเป็น New Normal Smart Office ออฟฟิศยุคใหม่ ที่มีเวลาการทำงานที่เปลี่ยนไป เช่น สามารถ Work from home, Work from everywhere,...

อ่านเพิ่มเติม
คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี อัปเดต 2565 เรียนฟรี ได้เกียรติบัตร อัปสกิล

คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี อัปเดต 2565 เรียนฟรี ได้เกียรติบัตร อัปสกิล

คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี - การทำงานต่างๆ ต้องมีการอัปเดตความรู้อย่างสม่ำเสมอ และจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น...

อ่านเพิ่มเติม
PDPA กับงาน HR และข้อปฏิบัติที่ต้องรู้ รวมมาให้แล้วที่นี่!

PDPA กับงาน HR และข้อปฏิบัติที่ต้องรู้ รวมมาให้แล้วที่นี่!

เรียกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นสำหรับองค์กรภาคธุรกิจนั้นต้องได้ยินหรือคุ้นหูกันมาบ้างไม่มากก็น้อยกับคำว่า “กฎหมาย PDPA”...

อ่านเพิ่มเติม
Share This