ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ติดโควิด เช็คเลย! ประกันสังคม โควิด ได้สิทธิ์อะไรบ้าง

OneDee blog

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้ทำสิทธิ์ประกันสังคมไว้นั้น ในส่วนของ ประกันสังคม โควิด ถ้าหากได้รับผลการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 นั้น ทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้มอบสิทธิต่าง ๆ สำหรับผู้ประกันตนเพื่อชดเชยรายได้ในช่วงกักตัวของผู้ป่วยและช่วงเวลาที่ขาดรายได้จากการทำงานรวมถึงสิทธิเรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลอีกด้วย โดยสำหรับสิทธิ์ที่จะได้รับจากประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงติด Covid-19 นั้นมีดังนี้

สิทธิการรักษาเมื่อผู้ประกันตนติดโควิด-19 (สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39)

1. สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานพยาบาลใกล้ที่พักอาศัยทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่สถานพยาบาลตามสิทธิฯและสถานพยาบาลที่รับรักษาไม่สามารถให้การรักษาได้หรือเกินศักยภาพในการรักษา จะทำการส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษากับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. กรณีที่ผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างพื้นที่ สามารถเข้ารักษาได้ในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ ผู้ประกันตนจะได้รับการดูแลรักษาในสถานพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, Hospitel, Community Isolation, Home Isolation ตามแนวทางและระบบบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรณีชดเชยการขาดรายได้

1.สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง และเมื่อเกินกว่า 30 วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป

2.สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท) ทั้งนี้ จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์ ซึ่งผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 จะต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

3.กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ จะต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิสำหรับ ประกันสังคม โควิด นั้น สามารถเช็คสิทธิต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานแห่งประเทศไทย ได้ที่เบอร์ 1506 กด 6 และกด 7 ในเวลาทำการตั้งแต่ 08.00-18.00 น.  เป็นต้นไป ดังนั้นในช่วง Covid-19 นี้ ผู้ประกันตนควรต้องดูแลตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดการติดโรคระบาดจากโควิดกันด้วยนะครับ

บทความอื่นๆ

อัปเดต ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มนุษย์เงินเดือนเช็คให้ดีก่อนยื่น!

อัปเดต ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มนุษย์เงินเดือนเช็คให้ดีก่อนยื่น!

ใกล้สิ้นปีแบบนี้เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนคงมีคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่า ใกล้จะต้องจ่ายภาษีแล้ว “สามารถลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?”...

อ่านเพิ่มเติม
Share This