ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ติดโควิด เช็คเลย! ประกันสังคม โควิด ได้สิทธิ์อะไรบ้าง

มี.ค. 16, 2022 | OneDee blog

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้ทำสิทธิ์ประกันสังคมไว้นั้น ในส่วนของ ประกันสังคม โควิด ถ้าหากได้รับผลการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 นั้น ทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้มอบสิทธิต่าง ๆ สำหรับผู้ประกันตนเพื่อชดเชยรายได้ในช่วงกักตัวของผู้ป่วยและช่วงเวลาที่ขาดรายได้จากการทำงานรวมถึงสิทธิเรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลอีกด้วย โดยสำหรับสิทธิ์ที่จะได้รับจากประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงติด Covid-19 นั้นมีดังนี้

สิทธิการรักษาเมื่อผู้ประกันตนติดโควิด-19 (สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39)

1. สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานพยาบาลใกล้ที่พักอาศัยทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่สถานพยาบาลตามสิทธิฯและสถานพยาบาลที่รับรักษาไม่สามารถให้การรักษาได้หรือเกินศักยภาพในการรักษา จะทำการส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษากับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. กรณีที่ผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างพื้นที่ สามารถเข้ารักษาได้ในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ ผู้ประกันตนจะได้รับการดูแลรักษาในสถานพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, Hospitel, Community Isolation, Home Isolation ตามแนวทางและระบบบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรณีชดเชยการขาดรายได้

1.สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง และเมื่อเกินกว่า 30 วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป

2.สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท) ทั้งนี้ จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์ ซึ่งผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 จะต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

3.กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ จะต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิสำหรับ ประกันสังคม โควิด นั้น สามารถเช็คสิทธิต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานแห่งประเทศไทย ได้ที่เบอร์ 1506 กด 6 และกด 7 ในเวลาทำการตั้งแต่ 08.00-18.00 น.  เป็นต้นไป ดังนั้นในช่วง Covid-19 นี้ ผู้ประกันตนควรต้องดูแลตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดการติดโรคระบาดจากโควิดกันด้วยนะครับ

บทความอื่นๆ

จับตา HR Trend 2024 องค์กรที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอด

จับตา HR Trend 2024 องค์กรที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอด

โลกธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้บริบทของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การแข่งขันที่รุนแรง และความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนไป...

อ่านเพิ่มเติม
คอร์สเรียนจิตวิทยา ออนไลน์ สำหรับ HR และหัวหน้างาน เรียนฟรี อัปเดต 2566

คอร์สเรียนจิตวิทยา ออนไลน์ สำหรับ HR และหัวหน้างาน เรียนฟรี อัปเดต 2566

ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น...

อ่านเพิ่มเติม
HR ห้ามพลาด “การฝึกอบรมพนักงาน” เทรนนิ่งพนักงานยังไงให้ได้ผลดี ? กลยุทธ์สำคัญช่วยพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

HR ห้ามพลาด “การฝึกอบรมพนักงาน” เทรนนิ่งพนักงานยังไงให้ได้ผลดี ? กลยุทธ์สำคัญช่วยพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจแข่งขันกันสูง องค์กรจำเป็นต้องมีพนักงานที่มีความสามารถและทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาด...

อ่านเพิ่มเติม
Share This