อัปเดต ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มนุษย์เงินเดือนเช็คให้ดีก่อนยื่น!

OneDee blog

ใกล้สิ้นปีแบบนี้เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนคงมีคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่า ใกล้จะต้องจ่ายภาษีแล้ว “สามารถลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?” ซึ่งในวันนี้เรามาอัปเดตพร้อมๆ กันเลยดีกว่าครับ ว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง

ค่าลดหย่อนภาษี 2566 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

ลดหย่อนภาษี 2566

1. ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับตัวเองและ ครอบครัว

 • ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส (ไม่มีรายได้) 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนบุตร ได้ 30,000 – 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนบิดามารดา คนละ 30,000 บาท
 • ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท

2. ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน เงินออมและ การลงทุน

 • ประกันสังคม ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิต สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพ สามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาสามารถลดหย่อนได้สูงสุดที่ 15,000 บาท
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินเดือน
 • เงินสะสม กอช. สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท (NEW)
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 • ซื้อกองทุน RMF สามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ซื้อกองทุน SSF สามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท

3. ค่าลดหย่อนด้านอสังหาริมทรัพย์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • ดอกเบี้ยค่าซื้อที่อยู่อาศัย ลดหย่อนได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • เงินลงทุนธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม ลดหย่อนได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนได้สุงสุด 40,000 บาท

4. ค่าลดหย่อนเงินบริจาค

 • เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา, สถานพยาบาลของรัฐ, สนับสนุนการกีฬา ลดหย่อนได้ 2 เท่า ตามที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10% ของรายได้
 • เงินบริจาคให้พรรคการเมือง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

5. NEW (รอประกาศ)

 • ซื้อกองทุน TESG สามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ หลังเช็คแล้วว่าสามารถลดหย่อนภาษี 2566 ด้านใดได้บ้าง ก็อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อม และใครชำระภาษีไว้เกินสามารถขอคืนภาษีได้นะครับ พร้อมแล้วแล้วเตรียมตัวไปเสียภาษีกันได้เลย !!

OneDee

บทความอื่นๆ

จับตา HR Trend 2024 องค์กรที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอด

จับตา HR Trend 2024 องค์กรที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอด

โลกธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้บริบทของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การแข่งขันที่รุนแรง และความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนไป...

อ่านเพิ่มเติม
คอร์สเรียนจิตวิทยา ออนไลน์ สำหรับ HR และหัวหน้างาน เรียนฟรี อัปเดต 2566

คอร์สเรียนจิตวิทยา ออนไลน์ สำหรับ HR และหัวหน้างาน เรียนฟรี อัปเดต 2566

ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น...

อ่านเพิ่มเติม
Share This