อัปเดต ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มนุษย์เงินเดือนเช็คให้ดีก่อนยื่น!

OneDee blog

ใกล้สิ้นปีแบบนี้เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนคงมีคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่า ใกล้จะต้องจ่ายภาษีแล้ว “สามารถลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?” ซึ่งในวันนี้เรามาอัปเดตพร้อมๆ กันเลยดีกว่าครับ ว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง

ค่าลดหย่อนภาษี 2566 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

ลดหย่อนภาษี 2566

1. ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับตัวเองและ ครอบครัว

 • ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส (ไม่มีรายได้) 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนบุตร ได้ 30,000 – 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนบิดามารดา คนละ 30,000 บาท
 • ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท

2. ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน เงินออมและ การลงทุน

 • ประกันสังคม ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิต สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพ สามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาสามารถลดหย่อนได้สูงสุดที่ 15,000 บาท
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินเดือน
 • เงินสะสม กอช. สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท (NEW)
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 • ซื้อกองทุน RMF สามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ซื้อกองทุน SSF สามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท

3. ค่าลดหย่อนด้านอสังหาริมทรัพย์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • ดอกเบี้ยค่าซื้อที่อยู่อาศัย ลดหย่อนได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • เงินลงทุนธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม ลดหย่อนได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนได้สุงสุด 40,000 บาท

4. ค่าลดหย่อนเงินบริจาค

 • เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา, สถานพยาบาลของรัฐ, สนับสนุนการกีฬา ลดหย่อนได้ 2 เท่า ตามที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10% ของรายได้
 • เงินบริจาคให้พรรคการเมือง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

5. NEW (รอประกาศ)

 • ซื้อกองทุน TESG สามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ หลังเช็คแล้วว่าสามารถลดหย่อนภาษี 2566 ด้านใดได้บ้าง ก็อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อม และใครชำระภาษีไว้เกินสามารถขอคืนภาษีได้นะครับ พร้อมแล้วแล้วเตรียมตัวไปเสียภาษีกันได้เลย !!

OneDee

บทความอื่นๆ

สวัสดิการที่ไม่ใช่แค่เงินเดือน! 10 เทรนด์ สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ที่องค์กรต้องรู้

สวัสดิการที่ไม่ใช่แค่เงินเดือน! 10 เทรนด์ สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ที่องค์กรต้องรู้

ในยุคที่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงคนเก่งทวีความรุนแรงขึ้น สวัสดิการพนักงานกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม
Share This