วิธีคิดเงินเดือน พนักงาน รายเดือน และรายวัน ตามกฎหมายแรงงาน 2023

OneDee blog

OneDee

โดยปกติแล้วสำหรับนายจ้างนั้นตามกฏหมายแรงงานจะต้องมีการจ่ายเงินเดือนพนักงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งอาจแบ่งพนักงานเป็นสองประเภทคือ พนักงานรายวัน กับ พนักงานรายเดือน โดยสำหรับวิธีคิดการจ่ายเงินให้กับพนักงานตามสัญญาจ้างนั้น จะมี วิธีคิดเงินเดือน ที่ใช้สูตรการคำนวณตามกฏหมายแรงงานเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลทางสถิติสำหรับการประเมินผลพนักงานเมื่อครบปีได้และจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีวิธีคิดดังต่อไปนี้

วิธีคิดเงินเดือน

วิธีคิดเงินเดือนพนักงาน รายวัน

  • สูตรการคำนวณ: ค่าแรงต่อวัน x (จำนวนวันทำงาน – (ขาด+ลา))
  • ตัวอย่างการคิดเงินเดือนพนักงานรายวัน เช่น ทางบริษัทได้มีการตกลงกันว่าจะจ้าง พนักงาน A ด้วยค่าแรง 300 บาทต่อวัน ซึ่งจะต้องมาทำงานที่บริษัทในเดือนสิงหาคมเป็นเวลา 25 วัน แต่พนักงาน A ได้มีการลาป่วย 2 วัน และขาดงาน 1 วัน ดังนั้นการคำนวนจะเป็น 300 x (25-3) = 6,600 ดังนั้นพนักงาน A จะได้รับค่าแรง 6,600  บาท

การคิดเงินเดือนพนักงานรายวัน จะใช้วิธีคิดแบบตรงไปตรงมาคือจ่ายเงินเฉพาะวันที่พนักงานมาทำงานเท่านั้นโดยรามกับวันลาหรือขาดงานตามกำหนด ซึ่งจากสูตรด้านบนนั้น ทางฝ่ายบุคคลก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปสรุปรอบการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องรวมถึงใช้เพื่อประเมินผลการทำงานและตรวจสอบสถิติการลาตามกฏหมายของพนักงานได้

วิธีคิดเงินเดือนพนักงาน รายเดือน

สำหรับพนักงานรายเดือนนั้น เป็นประเภทของพนักงานที่เป็นที่นิยมมาก มีการทำสัญญาจ้าง มีความสะดวกในการคิดเงินเดือนรวมถึงรอบการจ่ายเงินเดือนที่มีความตรงไปตรงมาไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งการคิดเงินเดือนให้กับพนักงานรายเดือนมักมีการระบุในสัญญาตามตกลงและเป็นการยินยอมทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งมีวิธีคิดโดยใช้วันทำงานเป็น 30 วันและมีการค่าคิดล่วงเวลาตามกฏหมายแรงงานดังนี้

  • สมมติ พนักงาน B ได้เงินเดือน 15,000 บาท โดยเฉลี่ย พนักงาน B จะได้รับเงินเดือนต่อวัน = 15,000/30  เฉลี่ยวันละ 500 บาท ซึ่งตามกฏหมายกำหนดให้พนักงานสามารถหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ดังนั้นใน 1 เดือน พนักงาน B จะสามารหยุดได้ 4 วัน ซึ่งแม้ว่าหยุดก็ยังได้รับเงินเดือนตามค่าจ้างและบริษัทไม่มีสิทธิ์หักเงินในส่วนนี้ 

นอกจากนี้ในบางบริษัทยังมีวิธีคิดค่าล่วงเวลาตามกฏหมายแรงงานอีกด้วยดังนี้

เงินค่าล่วงเวลาต่อวัน (OT)

  • สูตรการคำนวณ: (เงินเดือนหารสามสิบวันหารชั่วโมงงานปกติ) คูณ 1.5 หรือ 3 เท่า คูณ จำนวนชั่วโมงที่ทำโอที
  • ตัวอย่างวิธีการคำนวณ: กรณี ได้ 1.5 เท่า และทำโอที 4 ชั่วโมง >> (15,000 / 30 /8)*1.5*4
  • หลังจากคำนวณตามสูตรจะได้ค่าทำ OT ในวันนั้นเพิ่มอีก 375 บาท เป็นต้น

โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าวิธีการคิดเงินเดือนสำหรับพนักงานรายวันและรายเดือนนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นควรคิดให้ถูกต้องโดยอ้างอิงจากกฏหมายแรงงานซึ่งใช้เป็นเกณฑ์สำหรับคุ้มครองลูกจ้างและสามารถช่วยให้นายจ้างคิดเรทอัตราการจ่ายเงินเดือนอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

วิธีคิด ot

อ่าน วิธีคิด OT กรณีทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ และวันหยุด เต็มๆ ได้ที่

คำนวณเงินอัตโนมัติ หมดห่วงเรื่องตัวเลข!

โปรแกรม Payroll

บอกลาการคำนวณด้วยตัวเอง! ด้วยแอป OneDee ทดลองใช้ฟรี! สัมผัสประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดการทรัพยากรบุคคล เราจะทำให้นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่คุณต้องเหนื่อยไปกับการหาวิธีคำนวณค่าล่วงเวลา (OT) และเงินเดือน ติดต่อเรา แจ้งความต้องการของคุณ แล้วให้เราช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุดให้คุณได้แล้ววันนี้!

บทความอื่นๆ

สวัสดิการที่ไม่ใช่แค่เงินเดือน! 10 เทรนด์ สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ที่องค์กรต้องรู้

สวัสดิการที่ไม่ใช่แค่เงินเดือน! 10 เทรนด์ สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ที่องค์กรต้องรู้

ในยุคที่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงคนเก่งทวีความรุนแรงขึ้น สวัสดิการพนักงานกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม
Share This