สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ !

ต.ค. 28, 2020 | OneDee blog

มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ทุกคนต้องจ่ายประกันสังคมเดือนละ 750 บาท แต่คุณทราบไหมว่าสิทธิที่คุณควรจะได้รับนั้นมีอะไรบ้าง? ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุก ๆ คนไปดูพร้อม ๆ กันเลยดีกว่าครับว่า สิทธิประกันสังคม ตามมาตรา 33 นั้น มีอะไรบ้าง

7 สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์

1. สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย

เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน จะสามารถใช้สิทธิการรักษาที่สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน และยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมหลังจากได้รับการรักษาได้ และนอกจากจะได้รับค่าสิทธิรักษาแล้ว คุณยังจะได้รับสิทธิในการทำทันตกรรมได้ไม่เกิน 900 บาท / ปี อีกด้วย

2. สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร

เมื่อจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือ 1 ปี จะได้ค่าสงเคราะห์บุตร เดือนละ 600 บาทต่อคน เป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี (สามารถขอใช้สิทธิได้ไม่เกิน 3 คน) 

3. สิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตร

เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 15 เดือน จะได้รับค่าคลอดบุตร 13,000 บาท และสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอด ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นเวลา 90 วัน หรือ 3 เดือนหลังคลอด ซึ่งสิทธินี้ จะใช้ได้เมื่อคลอดลูกคนที่ 1 และ 2 เท่านั้น

4.สิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน

เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน จะสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ของรัฐ ภายใน 30 วัน ตั้งแต่ออกจากงาน เพื่อรับเงินทดแทนการว่างงาน ร้อยละ 50 ของเงินเดือนโดยเฉลี่ยได้ (เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท) ในระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน/ปี

5. สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน จะได้รับการดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาล เงินชดเชยรายได้ เงินบำเหน็จ เมื่อสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะของร่างกาย หรือจิตใจ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือน (เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท) ตลอดชีวิต

6. สิทธิประกันสังคมกรณีเสียชีวิต

ครอบครัว หรือทายาทของผู้ประกันตนจะได้เงินสงเคราะห์ และค่าทำศพ 40,000 บาท เมื่อแสดงหลักฐานจากฌาปนสถาน สำเนาใบมรณะบัตร และสำเนาบัตรประชาชนของคนในครอบครัว กับสำนักงานประกันสังคม เมื่อผู้เสียชีวิตเคยจ่ายเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมนานกว่า 1 เดือน

7. สิทธิประกันสังคมกรณีชราภาพ

– กรณีบำนาญชราภาพ 
สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 55 ปี และจ่ายเงินสมทบมานานกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี จะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท) และหากจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน หรือ 15 ปี จะได้เงินบำนาญชราภาพรายเดือนเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อการจ่ายเงินสมทบทุกๆ 12 เดือน

– กรณีบำเหน็จชราภาพ 
สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 55 ปี และมีการจ่ายเงินสมทบ 12 เดือนขึ้นไป หรือ 1 ปี จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ตามจำนวนเงินที่จ่ายเข้าประกันสังคม พร้อมทั้งเงินสมทบจากนายจ้าง และผลตอบแทนจากกองทุนประกันสังคม แต่หากมีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 1 ปี จะได้รับเพียงเงินที่ตัวเองจ่ายเงินสมทบไปเท่านั้น


OneDee.ai Everyday app for work ครบจบทุกงาน HR ได้ในแอปเดียว

  • ระบบลงเวลาเข้า-ออกของพนักงาน
  • โปรแกรมเงินเดือน Payroll Software
  • บริการรับทำเงินเดือน Payroll full service

Support : 063-669-5397, 095-681-6651
Sale : 061-464-5995, 095-951-7136
Email : [email protected]
Website : https://www.onedee.ai
facebook : OneDee.ai

บทความอื่นๆ

ลงเวลางานนอกสถานที่ง่ายๆ สำหรับ ไซต์งานก่อสร้าง 2023

ลงเวลางานนอกสถานที่ง่ายๆ สำหรับ ไซต์งานก่อสร้าง 2023

การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมา ไซต์งานก่อสร้าง ที่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกออฟฟิศเพื่อไปคุมงานหรือทำงานตามไซต์งานต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม
บันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ของออฟฟิศยุคใหม่ มีวิธีไหนบ้าง ดีกว่าตอกบัตรยังไง

บันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ของออฟฟิศยุคใหม่ มีวิธีไหนบ้าง ดีกว่าตอกบัตรยังไง

ทุกวันนี้หลายๆ ออฟฟิศ กลายเป็น New Normal Smart Office ออฟฟิศยุคใหม่ ที่มีเวลาการทำงานที่เปลี่ยนไป เช่น สามารถ Work from home, Work...

อ่านเพิ่มเติม
คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี อัปเดต 2565 เรียนฟรี ได้เกียรติบัตร อัปสกิล

คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี อัปเดต 2565 เรียนฟรี ได้เกียรติบัตร อัปสกิล

คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี - การทำงานต่างๆ ต้องมีการอัปเดตความรู้อย่างสม่ำเสมอ และจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม
Share This