สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ !

ต.ค. 28, 2020 | OneDee blog

มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ทุกคนต้องจ่ายประกันสังคมเดือนละ 750 บาท แต่คุณทราบไหมว่าสิทธิที่คุณควรจะได้รับนั้นมีอะไรบ้าง? ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุก ๆ คนไปดูพร้อม ๆ กันเลยดีกว่าครับว่า สิทธิประกันสังคม ตามมาตรา 33 นั้น มีอะไรบ้าง

1. สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย

เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน จะสามารถใช้สิทธิการรักษาที่สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน และยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมหลังจากได้รับการรักษาได้ และนอกจากจะได้รับค่าสิทธิรักษาแล้ว คุณยังจะได้รับสิทธิในการทำทันตกรรมได้ไม่เกิน 900 บาท / ปี อีกด้วย

2. สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร

เมื่อจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือ 1 ปี จะได้ค่าสงเคราะห์บุตร เดือนละ 600 บาทต่อคน เป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี (สามารถขอใช้สิทธิได้ไม่เกิน 3 คน) 

3. สิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตร

เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 15 เดือน จะได้รับค่าคลอดบุตร 13,000 บาท และสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอด ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นเวลา 90 วัน หรือ 3 เดือนหลังคลอด ซึ่งสิทธินี้ จะใช้ได้เมื่อคลอดลูกคนที่ 1 และ 2 เท่านั้น

4.สิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน

เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน จะสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ของรัฐ ภายใน 30 วัน ตั้งแต่ออกจากงาน เพื่อรับเงินทดแทนการว่างงาน ร้อยละ 50 ของเงินเดือนโดยเฉลี่ยได้ (เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท) ในระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน/ปี

5. สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน จะได้รับการดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาล เงินชดเชยรายได้ เงินบำเหน็จ เมื่อสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะของร่างกาย หรือจิตใจ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือน (เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท) ตลอดชีวิต

6. สิทธิประกันสังคมกรณีเสียชีวิต

ครอบครัว หรือทายาทของผู้ประกันตนจะได้เงินสงเคราะห์ และค่าทำศพ 40,000 บาท เมื่อแสดงหลักฐานจากฌาปนสถาน สำเนาใบมรณะบัตร และสำเนาบัตรประชาชนของคนในครอบครัว กับสำนักงานประกันสังคม เมื่อผู้เสียชีวิตเคยจ่ายเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมนานกว่า 1 เดือน

7. สิทธิประกันสังคมกรณีชราภาพ

– กรณีบำนาญชราภาพ 
สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 55 ปี และจ่ายเงินสมทบมานานกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี จะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท) และหากจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน หรือ 15 ปี จะได้เงินบำนาญชราภาพรายเดือนเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อการจ่ายเงินสมทบทุกๆ 12 เดือน

– กรณีบำเหน็จชราภาพ 
สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 55 ปี และมีการจ่ายเงินสมทบ 12 เดือนขึ้นไป หรือ 1 ปี จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ตามจำนวนเงินที่จ่ายเข้าประกันสังคม พร้อมทั้งเงินสมทบจากนายจ้าง และผลตอบแทนจากกองทุนประกันสังคม แต่หากมีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 1 ปี จะได้รับเพียงเงินที่ตัวเองจ่ายเงินสมทบไปเท่านั้น


OneDee.ai Everyday app for work ครบจบทุกงาน HR ได้ในแอปเดียว
✅ ระบบลงเวลาเข้า-ออกของพนักงาน
✅ โปรแกรมเงินเดือน Payroll Software
✅ บริการรับทำเงินเดือน Payroll full service

Support : 063-669-5397, 095-681-6651
Sale : 061-464-5995, 095-951-7136
Email : [email protected]
Website : https://www.onedee.ai

บทความอื่นๆ

ให้ 365 วันของคุณเป็นวันดี 

ของฟรี! ที่หลายคนยังไม่รู้ ผู้ประกันตนใช้สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรี

ของฟรี! ที่หลายคนยังไม่รู้ ผู้ประกันตนใช้สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรี

การตรวจสุขภาพประจำปี ถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆ จากประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนหลายๆ คน อาจจะยังไม่รู้ โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจอะไรได้บ้าง?...

อ่านเพิ่มเติม
เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านออนไลน์ ง่ายนิดเดียว


เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านออนไลน์ ง่ายนิดเดียว


สำหรับการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม โดยปกติแล้วจะสามารถยื่นเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยมีขั้นตอน...

อ่านเพิ่มเติม
อัพเดท ค่าลดหย่อนภาษี 2563 เช็คให้ดีก่อนยื่น ฉบับมนุษย์เงินเดือน

อัพเดท ค่าลดหย่อนภาษี 2563 เช็คให้ดีก่อนยื่น ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ช่วงต้นปีแบบนี้เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนคงมีคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่า จะต้องจ่ายภาษีแล้ว “สามารถลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?”...

อ่านเพิ่มเติม
Share This