สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ ที่มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ !

OneDee blog

มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ทุกคนต้องจ่ายประกันสังคมทุกเดือน แต่คุณทราบหรือไม่ว่าสิทธิที่คุณควรจะได้รับนั้นมีอะไรบ้าง? วันนี้ OneDee จะพาทุก ๆ คนไปดูพร้อม ๆ กันเลยดีกว่าครับว่า สิทธิประกันสังคม ตามมาตรา 33 นั้น มีอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน

7 สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ ม.33

สิทธิประกันสังคม

1. สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย

เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน จะสามารถใช้สิทธิการรักษาที่สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน และยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมหลังจากได้รับการรักษาได้ และนอกจากจะได้รับค่าสิทธิรักษาแล้ว คุณยังจะได้รับสิทธิในการทำทันตกรรมได้ไม่เกิน 900 บาท / ปี อีกด้วย

2. สิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตร

ผู้ประกันตนหญิงจะได้รับค่าคลอดบุตร 15,000 บาท และรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร เหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

โดยผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร 

3. สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร

เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน จะได้ค่าสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาทต่อคน เป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี (สามารถขอใช้สิทธิได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน) 

4. สิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน

เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย จะสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ของรัฐ ภายใน 30 วัน ตั้งแต่ออกจากงาน เพื่อรับเงินทดแทนการว่างงาน

  • กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น  ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท
  • กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

5. สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพรุนแรง จะได้รับการดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาล เงินชดเชยรายได้ เงินบำเหน็จ เมื่อสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะของร่างกาย หรือจิตใจ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือน ตลอดชีวิต

6. สิทธิประกันสังคมกรณีเสียชีวิต

ครอบครัว หรือทายาทของผู้ประกันตนจะได้เงินสงเคราะห์ และค่าทำศพ 50,000 บาท เมื่อแสดงหลักฐานจากฌาปนสถาน สำเนาใบมรณะบัตร และสำเนาบัตรประชาชนของคนในครอบครัว กับสำนักงานประกันสังคม เมื่อผู้เสียชีวิตเคยจ่ายเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมนานกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนถึงแก่ความตาย 

7. สิทธิประกันสังคมกรณีชราภาพ

– กรณีบำนาญชราภาพ 
สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 55 ปี และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม จะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท) และหากจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน หรือ 15 ปี จะได้เงินบำนาญชราภาพรายเดือนเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อการจ่ายเงินสมทบทุกๆ 12 เดือน

– กรณีบำเหน็จชราภาพ 
สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 55 ปี และมีการจ่ายเงินสมทบ 12 เดือนขึ้นไป หรือ 1 ปี จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ตามจำนวนเงินที่จ่ายเข้าประกันสังคม พร้อมทั้งเงินสมทบจากนายจ้าง และผลตอบแทนจากกองทุนประกันสังคม แต่หากมีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 1 ปี จะได้รับเพียงเงินที่ตัวเองจ่ายเงินสมทบไปเท่านั้น

ดังนั้นผู้ประกันตนควรศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ดี เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือโทร 1506


หมดยุคระบบ HR แบบ Manual เลือกใช้ OneDee วันนี้ ทดลองใช้ฟรี 30 วัน! พร้อมรับประโยชน์มากมายทั้งสำหรับ HR และพนักงาน ด้วยระบบบริหารจัดการทีมงานผ่าน Chatbot ด้วยหน้าจอที่ใช้งานง่าย พนักงานสามารถลงเวลาทำงาน ตอกบัตร ขาดลา ด้วยการส่งข้อความผ่าน Chatbot และสามารถพูดคุยกันภายในแอพผ่านหน้าจอ Chat ช่วยให้ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ครบจบทุกงาน HR ได้ในที่เดียว

OneDee

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่

บทความอื่นๆ

อัปเดต ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มนุษย์เงินเดือนเช็คให้ดีก่อนยื่น!

อัปเดต ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มนุษย์เงินเดือนเช็คให้ดีก่อนยื่น!

ใกล้สิ้นปีแบบนี้เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนคงมีคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่า ใกล้จะต้องจ่ายภาษีแล้ว “สามารถลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?”...

อ่านเพิ่มเติม
Share This