เมื่อเกษียณแล้ว จะได้เงินจากประกันสังคมเท่าไหร่ ?

OneDee blog

เงิน 5% (ประมาณ 750 บาท) ที่เราถูกหักออกจากเงินเดือนทุกเดือน ส่วนหนึ่งจำนวน 3% ของฐานเงินเดือน (ประมาณ 450 บาท) จะถูกหักไปอยู่ในส่วนของเงินออมชราภาพ และจะได้รับเงินคืนเมื่อถึงวัยเกษียณ โดยผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงินเกษียณประกันสังคมก็ได้แก่

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา หรือผู้ประกันตนมาตรา 39
  • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

วิธีคิด เงินเกษียณประกันสังคม ที่จะได้รับ

เงินออมชราภาพที่จะได้รับ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ “เงินบำเหน็จ” ที่จะจ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว และ “เงินบำนาญ” ที่จะทยอยจ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต 

1. เงินบำเหน็จ

แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ จะได้รับเมื่อ

  • จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน หรือ 15 ปี แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะได้เป็นบำเหน็จตามจำนวนที่จ่ายจริง เช่น จ่ายเงินสมทบ 450 บาทต่อเดือน ส่งเป็นระยะเวลา 11 เดือน ก็จะได้เงินเท่ากับ 450 x 11 = 4,590 บาท
  • จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน หรือ 15 ปี และเกิน 12 เดือน จะได้ เงินสมทบของตัวเอง, นายจ้าง และรัฐบาล + ผลประโยชน์หมายถึงกำไรจากที่ประกันสังคมเอาเงินไปลงทุน ซึ่งอาจจะอยู่ราว 3-6% รวม ๆ แล้วก็หลายแสนบาท

2. เงินบำนาญ

จะได้รับจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบและฐานเงินเดือน ซึ่งสามารถคำนวณได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้

  • จ่ายเงินสมทบ 180 เดือน หรือ 15 ปี พอดีเป๊ะ จะได้รับบำนาญ 20% ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย (สูงสุด 15,000 บาท) วิธีคำนวณ คือ เงินเดือน x 20% ยอกตัวอย่างเช่น 15,000 x 20%  เท่ากับจะได้รับเงินบำนาญเดือนละ 3,000 บาท ตลอดชีวิต
  • จ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี จะได้รับบำนาญ 20% บวก 1.5% ทุก ๆ 12 เดือน หรือ 1 ปี วิธีการคำนวณ คือ 20% + [1.5% x (จำนวนปีที่จ่ายเงินสมทบ – 15 ปี) แล้วนำผลลัพท์ไปคูณฐานเงินเดือน (สูงสุด 15,000 บาท) ยกตัวอย่างเช่น 

– จ่ายเงินสบทบ 20 ปี ก็จะได้ 20% + (1.5% x 5) เท่ากับ 27.5% หมายความว่า ถ้าเรามีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป จะได้บำนาญ เดือนละ 4,125 บาท (15,000 x 27.5%)  

– จ่ายเงินสบทบ 25 ปี ก็จะได้ 20% + (1.5% x 10) เท่ากับ 35% หมายความว่า ถ้าเรามีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป จะได้บำนาญเดือนละ 5,250 บาท (15,000 x 35%)  

– จ่ายเงินสบทบ 30 ปี ก็จะได้ 20% + (1.5% x 15) เท่ากับ 42.5% หมายความว่า ถ้าเรามีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป จะได้บำนาญเดือนละ 6,375 บาท (15,000 x 42.5%)  

เป็นอย่างไรบ้างครับ วิธีคิดเงินเกษียณประกันสังคมคงไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหม เชื่อว่าเท่านี้หลาย ๆ คนก็คงจะเริ่อมมองออกกันแล้วว่าในอนาคต ตนเองจะกับเงินคืนกันประมาณเท่าไร พร้อมช่วยวางแผนการเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ ได้อีกด้วย


OneDee.ai Everyday app for work ครบจบทุกงาน HR ได้ในแอปเดียว
– ระบบลงเวลาเข้า-ออกของพนักงาน
– โปรแกรมเงินเดือน Payroll Software
– บริการรับทำเงินเดือน Payroll full service

Support : 063-669-5397, 095-681-6651
Sale : 061-464-5995, 095-951-7136
Email : [email protected]
Website : https://www.onedee.ai

บทความอื่นๆ

อัปเดต ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มนุษย์เงินเดือนเช็คให้ดีก่อนยื่น!

อัปเดต ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มนุษย์เงินเดือนเช็คให้ดีก่อนยื่น!

ใกล้สิ้นปีแบบนี้เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนคงมีคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่า ใกล้จะต้องจ่ายภาษีแล้ว “สามารถลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?”...

อ่านเพิ่มเติม
Share This