เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านออนไลน์ ง่ายนิดเดียว


OneDee blog

สำหรับการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม โดยปกติแล้วจะสามารถยื่นเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยมีขั้นตอน และหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ไปดูพร้อมๆ กันได้เลยครับ

ก่อนอื่นเข้าสู่ระบบประกันสังคมกันก่อนครับ https://www.sso.go.th/esv/personal/infoPersonal00MainMenu.do

หลักเกณฑ์การเลือกสถานพยาบาล

1. การเลือกสถานพยาบาล
ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิต้องเลือกสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่ประจำทำงานอยู่หรือ พักอาศัยอยู่จริง หรือเขตจังหวัดรอยต่อ 

2. การเปลี่ยนสถานพยาบาล
ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

  • เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี (ยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม เป็นต้นไป)
  • เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี กรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือพิสูจน์ทราบว่ามีการเลือกสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ โดยผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธินั้น ไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ประจำทำงาน ให้ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในระยะเวลา สามสิบวันนับแต่วันที่ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ประจำทำงาน

3. การกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์
เมื่อผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิยื่นแบบฯ แล้ว สำนักงานจะกำหนดสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ โดยระบุวันเริ่มสิทธิ ดังนี้ 

  • รับแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 (ก่อน 16.30 น.ของวันที่ 15) กำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เป็นวันที่ 16 ของเดือนนั้น
  • รับแบบฯ ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน (ก่อน 16.30 น.ของวันสุดท้ายของเดือน) กำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

สำหรับวิธีการขอยื่นขอเปลี่ยนโรงพยาบาลก็ง่ายมากๆ เพียง 4 ขั้นตอน

1. เลือกเหตุผลการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
2. เลือกโรงพยาบาลใหม่ ที่ต้องการย้ายโดยต้องเป็นโรงพยาบาลที่ยังไม่เต็มเท่านั้น (โรงพยาลที่เต็มแล้วจะมี *เต็ม หลังชื่อโรงพยาบาล)
3. อ่านและทบทวนรายละเอียด และคลิก ยอมรับข้อตกลง
4. กดบันทึก

เพียงเท่านี้ การขอเปลี่ยนโรงพยาบาลก็เสร็จเรียบร้อย โดยคุณสามารถเช็คผลการขอย้ายได้ที่หน้าตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน และคลิกที่หัวข้อ ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล

ขอบคุณข้อมูลจาก ประกันสังคม

OneDee

บทความอื่นๆ

สวัสดิการที่ไม่ใช่แค่เงินเดือน! 10 เทรนด์ สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ที่องค์กรต้องรู้

สวัสดิการที่ไม่ใช่แค่เงินเดือน! 10 เทรนด์ สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ที่องค์กรต้องรู้

ในยุคที่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงคนเก่งทวีความรุนแรงขึ้น สวัสดิการพนักงานกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม
Share This