เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านออนไลน์ ง่ายนิดเดียว


มี.ค. 9, 2021 | OneDee blog

สำหรับการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม โดยปกติแล้วจะสามารถยื่นเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยมีขั้นตอน และหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ไปดูพร้อมๆ กันได้เลยครับ

ก่อนอื่นเข้าสู่ระบบประกันสังคมกันก่อนครับ https://www.sso.go.th/esv/personal/infoPersonal00MainMenu.do

หลักเกณฑ์การเลือกสถานพยาบาล

1. การเลือกสถานพยาบาล
ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิต้องเลือกสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่ประจำทำงานอยู่หรือ พักอาศัยอยู่จริง หรือเขตจังหวัดรอยต่อ 

2. การเปลี่ยนสถานพยาบาล
ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

  • เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี (ยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม เป็นต้นไป)
  • เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี กรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือพิสูจน์ทราบว่ามีการเลือกสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ โดยผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธินั้น ไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ประจำทำงาน ให้ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในระยะเวลา สามสิบวันนับแต่วันที่ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ประจำทำงาน

3. การกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์
เมื่อผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิยื่นแบบฯ แล้ว สำนักงานจะกำหนดสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ โดยระบุวันเริ่มสิทธิ ดังนี้ 

  • รับแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 (ก่อน 16.30 น.ของวันที่ 15) กำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เป็นวันที่ 16 ของเดือนนั้น
  • รับแบบฯ ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน (ก่อน 16.30 น.ของวันสุดท้ายของเดือน) กำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

สำหรับวิธีการขอยื่นขอเปลี่ยนโรงพยาบาลก็ง่ายมากๆ เพียง 4 ขั้นตอน

1. เลือกเหตุผลการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
2. เลือกโรงพยาบาลใหม่ ที่ต้องการย้ายโดยต้องเป็นโรงพยาบาลที่ยังไม่เต็มเท่านั้น (โรงพยาลที่เต็มแล้วจะมี *เต็ม หลังชื่อโรงพยาบาล)
3. อ่านและทบทวนรายละเอียด และคลิก ยอมรับข้อตกลง
4. กดบันทึก

เพียงเท่านี้ การขอเปลี่ยนโรงพยาบาลก็เสร็จเรียบร้อย โดยคุณสามารถเช็คผลการขอย้ายได้ที่หน้าตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน และคลิกที่หัวข้อ ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล

ขอบคุณข้อมูลจาก ประกันสังคม

บทความอื่นๆ

ลงเวลางานนอกสถานที่ง่ายๆ สำหรับ ไซต์งานก่อสร้าง 2023

ลงเวลางานนอกสถานที่ง่ายๆ สำหรับ ไซต์งานก่อสร้าง 2023

การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมา ไซต์งานก่อสร้าง ที่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกออฟฟิศเพื่อไปคุมงานหรือทำงานตามไซต์งานต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม
บันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ของออฟฟิศยุคใหม่ มีวิธีไหนบ้าง ดีกว่าตอกบัตรยังไง

บันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ของออฟฟิศยุคใหม่ มีวิธีไหนบ้าง ดีกว่าตอกบัตรยังไง

ทุกวันนี้หลายๆ ออฟฟิศ กลายเป็น New Normal Smart Office ออฟฟิศยุคใหม่ ที่มีเวลาการทำงานที่เปลี่ยนไป เช่น สามารถ Work from home, Work...

อ่านเพิ่มเติม
คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี อัปเดต 2565 เรียนฟรี ได้เกียรติบัตร อัปสกิล

คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี อัปเดต 2565 เรียนฟรี ได้เกียรติบัตร อัปสกิล

คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี - การทำงานต่างๆ ต้องมีการอัปเดตความรู้อย่างสม่ำเสมอ และจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม
Share This