รวม HR Trend 2022 ที่ HR ต้องรู้ เพื่อบริหารคนให้เก่ง เสริมความเเกร่งให้องค์กร

รวม HR Trend 2022 ที่ HR ต้องรู้ เพื่อบริหารคนให้เก่ง เสริมความเเกร่งให้องค์กร

เรียกได้ว่าการระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้การบริหารงานบุคคลเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล นับเป็นความท้าทายของ HR ที่จะต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่เกิดขึ้นนี้ และในปี 2022 จะมี HR Trend อะไรที่น่าจับตามองบ้าง OneDee ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านในบทความนี้แล้ว...