ดาวน์โหลดเอกสาร HR

แบ่งปันข้อมูล เอกสาร HR ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เลือกใช้ OneDee วันนี้ ทดลองใช้ฟรี! พร้อมรับประโยชน์มากมายสำหรับ HR ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายครบในระบบเดียว เช่น ระบบเงินเดือน, ระบบจัดกะตารางงาน, ระบบลงเวลาทำงาน, ระบบแบบฟอร์มคำขอ, ระบบลางาน, ระบบแชทคุยงาน, ระบบมอบหมายงาน, ปฏิทินวันหยุด

OneDee
Title
สรรหา/ว่าจ้าง สิงหาคม 9, 2023
สรรหา/ว่าจ้าง สิงหาคม 9, 2023
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ สิงหาคม 9, 2023
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ สิงหาคม 14, 2023
แรงงานสัมพันธ์ สิงหาคม 9, 2023
แรงงานสัมพันธ์ สิงหาคม 9, 2023
สรรหา/ว่าจ้าง สิงหาคม 9, 2023
สรรหา/ว่าจ้าง สิงหาคม 9, 2023
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ สิงหาคม 9, 2023
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ สิงหาคม 9, 2023
แรงงานสัมพันธ์ สิงหาคม 9, 2023
แรงงานสัมพันธ์ สิงหาคม 9, 2023
แรงงานสัมพันธ์ สิงหาคม 9, 2023
แรงงานสัมพันธ์ สิงหาคม 9, 2023
ข้อบังคับการทำงาน สิงหาคม 9, 2023
ข้อบังคับการทำงาน สิงหาคม 9, 2023
สรรหา/ว่าจ้าง สิงหาคม 9, 2023
สรรหา/ว่าจ้าง สิงหาคม 9, 2023
สรรหา/ว่าจ้าง สิงหาคม 9, 2023
สรรหา/ว่าจ้าง สิงหาคม 9, 2023
สรรหา/ว่าจ้าง สิงหาคม 9, 2023
การเงิน สิงหาคม 9, 2023
แรงงานสัมพันธ์ สิงหาคม 9, 2023
การเงิน สิงหาคม 9, 2023
ฝึกอบรมและพัฒนาฯ สิงหาคม 9, 2023
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ สิงหาคม 9, 2023
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ สิงหาคม 9, 2023
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ สิงหาคม 9, 2023
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ สิงหาคม 9, 2023
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน สิงหาคม 9, 2023
สรรหา/ว่าจ้าง เมษายน 26, 2021
สรรหา/ว่าจ้าง เมษายน 26, 2021
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน เมษายน 23, 2021
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน เมษายน 23, 2021
แรงงานสัมพันธ์ เมษายน 26, 2021
แรงงานสัมพันธ์ เมษายน 26, 2021
สรรหา/ว่าจ้าง เมษายน 26, 2021
สรรหา/ว่าจ้าง เมษายน 26, 2021
สรรหา/ว่าจ้าง เมษายน 26, 2021
สรรหา/ว่าจ้าง เมษายน 26, 2021
สรรหา/ว่าจ้าง เมษายน 26, 2021
สรรหา/ว่าจ้าง เมษายน 26, 2021
สรรหา/ว่าจ้าง เมษายน 26, 2021
สรรหา/ว่าจ้าง เมษายน 26, 2021
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เมษายน 23, 2021
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เมษายน 23, 2021
สรรหา/ว่าจ้าง เมษายน 26, 2021
สรรหา/ว่าจ้าง เมษายน 26, 2021
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เมษายน 23, 2021
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เมษายน 23, 2021
สวัสดิการ เมษายน 23, 2021
สวัสดิการ เมษายน 23, 2021
สวัสดิการ เมษายน 23, 2021
สวัสดิการ เมษายน 23, 2021
สวัสดิการ เมษายน 23, 2021
สวัสดิการ เมษายน 23, 2021
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน เมษายน 23, 2021
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน เมษายน 23, 2021
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน เมษายน 23, 2021
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน เมษายน 23, 2021
สวัสดิการ เมษายน 23, 2021
สวัสดิการ เมษายน 23, 2021
สวัสดิการ เมษายน 23, 2021
แรงงานสัมพันธ์ เมษายน 26, 2021
การเงิน เมษายน 23, 2021
สวัสดิการ เมษายน 23, 2021
การเงิน เมษายน 23, 2021
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เมษายน 23, 2021
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เมษายน 23, 2021
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เมษายน 23, 2021
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เมษายน 23, 2021
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เมษายน 23, 2021
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เมษายน 23, 2021
ลงเวลาเข้างาน

OneDee.ai Everyday app for work ครบจบทุกงาน HR ได้ในแอปเดียว

  • ระบบลงเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน
  • โปรแกรมเงินเดือน Payroll Software คำนวณอัตโมมัติ ประหยัดเวลาและทรัพยากร

Available on iOS & Android