ดาวน์โหลดเอกสาร HR

แบ่งปันข้อมูล เอกสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Title
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน กันยายน 28, 2020
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน กันยายน 28, 2020
แรงงานสัมพันธ์ กันยายน 28, 2020
แรงงานสัมพันธ์ กันยายน 28, 2020
แรงงานสัมพันธ์ กันยายน 28, 2020
แรงงานสัมพันธ์ กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ กันยายน 28, 2020
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ กันยายน 28, 2020
แรงงานสัมพันธ์ กันยายน 28, 2020
แรงงานสัมพันธ์ กันยายน 28, 2020
แรงงานสัมพันธ์ กันยายน 28, 2020
แรงงานสัมพันธ์ กันยายน 28, 2020
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ กันยายน 28, 2020
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ กันยายน 28, 2020
รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ กันยายน 28, 2020
สวัสดิการ กันยายน 28, 2020
สวัสดิการ กันยายน 28, 2020
สวัสดิการ กันยายน 28, 2020
สวัสดิการ กันยายน 28, 2020
สวัสดิการ กันยายน 28, 2020
สวัสดิการ กันยายน 28, 2020
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน กันยายน 28, 2020
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน กันยายน 28, 2020
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน กันยายน 28, 2020
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน กันยายน 28, 2020
ข้อบังคับการทำงาน กันยายน 28, 2020
ข้อบังคับการทำงาน กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สวัสดิการ กันยายน 28, 2020
บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน กันยายน 28, 2020
สวัสดิการ กันยายน 28, 2020
สรรหา/ว่าจ้าง กันยายน 28, 2020
สวัสดิการ กันยายน 28, 2020
แรงงานสัมพันธ์ กันยายน 28, 2020
การเงิน กันยายน 28, 2020
การเงิน กันยายน 28, 2020
สวัสดิการ กันยายน 28, 2020
การเงิน กันยายน 28, 2020
แรงงานสัมพันธ์ กันยายน 28, 2020
การเงิน กันยายน 28, 2020
ฝึกอบรมและพัฒนาฯ กันยายน 28, 2020
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กันยายน 24, 2020
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กันยายน 24, 2020
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กันยายน 24, 2020
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กันยายน 24, 2020
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กันยายน 24, 2020
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กันยายน 24, 2020
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กันยายน 24, 2020
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กันยายน 24, 2020
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กันยายน 21, 2020
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กันยายน 24, 2020

Available on iOS & Android

I'm Available for Hire or Freelance

OneDee.ai อันดับ 1 ระบบบริหารงาน HR

คำนวณชั่วโมงทำงานอัตโนมัติ นำไปคำนวณเงินเดือนได้เลย

ขอบคุณที่สนใจบริการของเรา ทางทีมงานจะส่งข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษให้คุณทาง Email โดยเร็วที่สุด