รวม HR Trend 2022 ที่ HR ต้องรู้ เพื่อบริหารคนให้เก่ง เสริมความเเกร่งให้องค์กร

OneDee blog

เรียกได้ว่าการระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้การบริหารงานบุคคลเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล นับเป็นความท้าทายของ HR ที่จะต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่เกิดขึ้นนี้ และในปี 2022 จะมี HR Trend อะไรที่น่าจับตามองบ้าง OneDee ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านในบทความนี้แล้ว กับ 8 HR Trend 2022 ที่ HR ต้องรู้! เพื่อบริหารคนให้ “เก่ง” เสริมความ “แกร่ง” ให้องค์กร

1. Hybrid and Remote Workers : ยุคแห่งการทำงานแบบไฮบริด มาถึงแล้ว

รูปแบบในการทำงานแบบไฮบริด หรือการทำงานแบบผสมผสาน ระหว่างการทำงานที่บ้าน และการทำงานที่ออฟฟิศจะเข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง และมีแน้วโน้มที่จะดำเนินต่อไปแม้ว่าระบาดของโควิด 19 จะดีขึ้น

นี่จะเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสถานที่ทำงานสมัยใหม่และ HR จะต้องปรับตัวรับมือกับสิ่งนี้ให้ได้

หน้าที่ของ HR คือต้องเตรียมพร้อมปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการทำงานรูปแบบใหม่ หาจุดกลางจากการทำงานที่ไหนก็ได้ในบางวัน และการเข้ามาร่วมประชุม หรือพบเจอกันบ้างที่ออฟฟิศ หาเครื่องมือที่รองรับ การลงเวลาเข้าออกงาน ลางานออนไลน์ แอปคุยงาน ฯลฯ เข้ามาช่วย เพราะ จากนี้ไปการบริหารพนักงานผ่านออนไลน์จะกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ อย่างมากต่อการทำงานของ HR

2. New Generation of Workers : การเข้ามาของพนักงาน Gen Z และ การบริหารคนทำงานต่าง Generation

แน่นอนว่า Gen Z ส่วนหนึ่งได้เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานแล้วในขณะนี้ และกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต โดยพบว่าการทำงานของพนักงาน Gen Z แตกต่างจาก Gen Y อย่างมาก การบริการโดยใช้รูปแบบเดียวกันจึงอาจไม่เป็นผลดีนัก

HR จะต้องรับมือกับกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีกรอบความคิดและการลำดับความสำคัญ ต่อการทำงานที่แตกต่างออกไป

“คนรุ่นก่อน” และ “คนรุ่นใหม่” จะต้องทำงานร่วมกันซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ HR จะต้องเข้าใจ และสร้างกลยุทธ์ว่าจะบริหารพนักงานที่ต่าง Generation กันอย่างไรบ้าง เพื่อจะนำพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืน

3. Finding Talent Internally : เปลี่ยนมาหาคนเก่งภายในองค์กรก่อน

อีกหนึ่งใน HR Trend 2022 ที่น่าสนใจคือ การที่บริษัทต่างเลือกที่จะหันมาเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานภายในบริษัทก่อน รับสมัครพนักงานใหม่เพิ่ม ส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากการระบาดของโควิด 19 แต่ในขณะเดียวกันเองก็เพื่อรักษาบุคลากรให้อยู่กับบริษัทในระยะยาว 

ดังนั้น HR ต้องหาวิธีส่งเสริม และหมุนเวียนให้พนักงานได้พัฒนาทักษะหลากหลาย ให้ความสำคัญกับพนักงานที่มีความรู้ และเก่งรอบด้าน และเสาะหาวิธีในการทดสอบพนักงานในหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะได้บุคลากรที่ต้องการเมื่อตำแหน่งงานว่างในอนาคต

4. Upskilling : เติมทักษะ เพิ่มการเรียนรู้ ติดปีกความสามารถ ให้พนักงานในองค์กร

ในการศึกษาจาก Mercer มีองค์กรเพียง 34% ที่ลงทุนในการพัฒนาทักษะใหม่ให้กับบุคลากร ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ไม่มากนัก อาจเพราะประสบปัญหาจากวิกฤติโรคระบาด

แต่ในปี 2022 นี้หวังว่าองค์กรคงจะเตรียมพร้อมมากขึ้น และผลักดันการ Upskilling ให้กับพนักงาน เพราะ หากไม่มีทักษะที่ถูกต้อง ทั้งผู้ว่าจ้างและพนักงานจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการทำงานแบบ Agile ในอนาคต

พนักงานรุ่นใหม่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และเรียนรู้เพื่อที่จะรับมือกับอนาคต ดังนั้นองค์กรจึงต้องส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อช่วยเหลือพนักงานในการเตรียมความพร้อม และป้องกันไม่ให้เกิดบรรยากาศที่พนักงานบางส่วนพร้อมแต่บางส่วนไม่ นั่นเอง

5. Employee Experience : ประสบการณ์ของพนักงาน กับ ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ประสบการณ์ของพนักงานจะยังคงเป็นสิ่งที่ HR ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ โดยจะไม่ขึ้นอยู่คุณสมบัติของแต่ละบุคคล เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ แต่จะเป็นกรอบความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานซึ่งก็คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรจะทำให้มีจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพิ่มมากขึ้น การศึกษาเผยว่าความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับงานจะไม่เพียงแต่เพิ่มผลผลิต แต่ยังเป็นปัจจัยสำหรับแรงกระตุ้นที่ดีกว่าผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเสียอีก

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งสามารถเพิ่มผลการปฏิบัติงานเป็น 56% ลดอัตราความเสี่ยงของการหมุนเวียนเป็น 50% และลดจำนวนวันในการลาป่วยเป็น 75%

6. End to Location-Based Pay : จุดจบของการจ่ายเงินเดือนแบบเดิมๆ

HR Trend 2022 ที่มีการถกเถียงกันมากที่สุด คือ การจ่ายเงินเดือนตามสถานที่ทำงาน จะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อไปไหมหากว่าบุคลากรหันไปทำงานจากทางไกลหรือในรูปแบบไฮบริด?

ในอดีตพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าหากว่าตำแหน่งงานของพวกเขาทำให้พวกเขาจะต้องอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ (ที่มีค่าครองชีพที่สูงกว่า) แล้วในกรณีที่พนักงานหันไปทำงานจากทางไกลและย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ค่าครองชีพที่ต่ำลง การจ่ายค่าตอบแทนลักษณะนั้นจะยังสมเหตุสมผลอยู่หรือไม่?

หน่วยงาน HR ต่างก็ยังคงถกเถียงประเด็นนี้กันอยู่ แน่นอนว่าเราไม่สามารถหาคำตอบง่ายๆ ให้กับคำถามนี้ได้ และคำตอบก็คงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีคำถามว่าแผนก HR จะเข้ามามีส่วนร่วมในการถกเถียงประเด็นนี้เพื่อหาทางออกมากน้อยเพียงใด

7. The Cybersecurity : ความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

จริงอยู่ที่เทคโนโลยีสร้างประโยชน์และมอบความสะดวกสบายให้กับเรา แต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับภัยคุกคาม และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมจึงมี HR Trend ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลจากการที่พนักงาน Remote Work จากคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

นอกจากนี้จำนวนแฮ็กเกอร์ที่ต้องการสร้างความวุ่นวายให้แก่บริษัท ขโมยข้อมูลส่วนตัว และสร้างความหายนะก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้ที่ทำงานด้าน HR จะต้องถูกบังคับให้เข้ามามีบทบาทในการรับมือกับปัญหาด้านไซเบอร์ร่วมกับองค์กร

หน่วยงาน HR จะต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT หรือผู้ให้บริการภายนอกเพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลบริษัทนั้นถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย มิเช่นนั้นบริษัทอาจต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอันใหญ่หลวงและการโจมตีด้วย PR ที่อาจตามมา

8. Don’t Neglect the Human Element : อย่ามองข้ามความเป็นมนุษย์ แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

สิ่งสุดท้ายที่แผนก HR ไม่ควรมองข้าม แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานเพิ่มมากขึ้นก็คือ ในทุกๆ การกระทำมีปัจจัยความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นเสมอ ผู้ที่ทำงานด้าน HR จะยังคงต้องเป็นคนที่เปิดรับและเห็นอกเห็นใจเพื่อส่งเสริมให้พนักงานแสดงออกถึงปัญหาและความกังวลใจที่จะต้องเผชิญ

แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นมีบทบาทส่วนใหญ่ในการทำงานในแต่ละวัน แต่ก็มีหลายสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ทำหรือทดแทนไม่ได้

ความกังวลใจที่มีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และระดับของอัตราการหมุนเวียนพนักงานมีอยู่เป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเป็นมนุษย์ที่แผนก HR จะต้องรับมือ แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ปลายนิ้วหรือไม่มี หน่วยงาน HR จะต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากในการทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีความสุข และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วย HR Trend 2022

hr trend 2022

และนี่คือ HR Trend แห่งปี 2022 ที่ OneDee ได้รวบรวมมาให้ทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตามเทรนด์ใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น และพัฒนาอยู่เสมอ HR จึงควรสอดส่องและติดตามข่าวสาร เพื่อจะได้ไม่พลาด และปรับกลยุทธ์ได้ทันท่วงที

และสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเทรนด์ปี 2022 เหมือน หรือแตกต่างจากปี 2021 ยังไง มีอะไรอัพเดทบ้าง ก็สามารถติดตามอ่าน HR Trend 2021 ได้ที่ 5 HR Trend มาแรง น่าจับตามองในปี 2021ขอบคุณข้อมูลจาก https://connecteam.com/the-hottest-hr-trends/

 

 

บทความอื่นๆ

สวัสดิการที่ไม่ใช่แค่เงินเดือน! 10 เทรนด์ สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ที่องค์กรต้องรู้

สวัสดิการที่ไม่ใช่แค่เงินเดือน! 10 เทรนด์ สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ที่องค์กรต้องรู้

ในยุคที่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงคนเก่งทวีความรุนแรงขึ้น สวัสดิการพนักงานกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม
Share This