ระบบจัดการทีมงาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล จัดการทีมงาน แยกตาม แผนก/สาขา

สามารถสร้างระดับการอนุมัติ ระบุผู้อนุมัติได้หลายระดับ สร้างทีมงานได้ไม่จำกัดแผนก/สาขา และกำหนดสิทธิแยกกันได้อย่างอิสระ สามารถสร้างแผนก หรือสาขาได้ตามที่คุณต้องการ

จัดการทีมงานออนไลน์

สร้างทีม/แผนกได้ไม่จำกัด

โปรแกรมบริหารทีมงานสามารถสร้างแผนก หรือสาขาแล้วแต่คุณต้องการได้หลายระดับชั้น แบ่งผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้างานตามสาขาต่างๆ ได้

สามารถกำหนดสิทธิแยกกันได้อย่างอิสระ ช่วยให้คุณบริหารจัดการพนักงานและทีมงานได้อย่างเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

team management
custom form

ส่งแบบฟอร์มออนไลน์

สร้างแบบฟอร์มได้หลากหลายรูปแบบ

แต่ละบริษัทมักจะมีแบบฟอร์มเอกสารที่แตกต่างกัน ระบบ OneDee สามารถสร้างแบบฟอร์มได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบฟอร์มขอลา, ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่าย, ฟอร์มขอทำงานล่วงเวลา

สามารถกำหนดรูปแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ และใส่ระดับการอนุมัติได้หลายระดับ และแยกแผนกหรือสาขาการอนุมัติคำร้องต่างๆ เช่น ขอลา, ขอเบิก, ขอลงเวลาทำงาน และ ขอเอกสารต่างๆ ได้มากมาย

ระบบจัดการองค์กร

รองรับผู้อนุมัติได้หลายระดับ

สามารถสร้างระดับการอนุมัติ ระบุผู้อนุมัติ สร้างทีมงานได้ไม่จำกัดแผนก และกำหนดสิทธิแยกกันได้อย่างอิสระ ช่วยให้คุณบริหาร จัดการพนักงานในองค์กรได้สะดวกยิ่งขึ้น

ให้การอนุมัติคำขอต่างๆ ของพนักงานในองค์กรมีความง่ายดาย จะอนุมัติกี่คน กี่ขั้นตอนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ระบบ OneDee สามารถจัดการ และรองรับการอนุมัติหลายระดับได้

approve flow
team management

ระบบทำงานเป็นทีม

กำหนดตารางทำงาน และ วันหยุด แยกตามทีม

กำหนดชั่วโมงทำงานของแต่ละทีมได้อิสระ เลือกวันหยุด และจำนวนนาทีที่พักเบรคได้

สร้างโควต้าวันลา แยกตามทีมงานเลือกประเภทวันลา และ pro-rate กำหนดได้ทั้งแบบ Fixed และแบบขยายโค้วต้าตามอายุการทำงานได้

กำหนดปฏิทินวันหยุดแยกตามทีมงาน สามารถเพิ่มวันหยุดในบริษัทได้ทันที

Available on iOS & Android

Advance employee platform for SMEs