แอพลางานออนไลน์ Online ผ่านมือถือ ด้วย AI Chatbot

โปรแกรมลางานออนไลน์ จัดการวันลาได้ยืดหยุ่น และแยกประเภทได้ตามต้องการ รองรับการอนุมัติการลาได้หลายระดับ พนักงานสามารถขอลางานผ่านแอพมือถือด้วยระบบ AI Chatbot

leave management

App ลางานออนไลน์

ขอลางานผ่าน AI Chatbot

พนักงานสามารถส่งคำขอลาออนไลน์ต่าง ๆ ได้สะดวก ผ่าน Mobile app โดยการคุยกับ Chatbot ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการลาป่วย เพียงแค่แชทขอฟอร์มกับบอท ว่า “ขอฟอร์มลาป่วย”

เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว Chatbot จะส่งคำขออนุมัติไปหาหัวหน้าที่มีสิทธิอนุมัติ หัวหน้าสามารถกดอนุมัติผ่านโทรศัทพ์มือถือได้ทันที

หลังจากที่หัวหน้ากดอนุมัติคำขอลาแล้ว Chatbot จะแจ้งเตือนให้พนักงานทราบทันทีผ่านแอพมือถือ

approve flow
Leave type

โปรแกรมจัดการวันลาออนไลน์

กำหนดประเภทการลาได้หลากหลาย ยึดหยุ่น

สร้างประเภทวันลา และสามารถกำหนด Paid time off ตามนโยบายของบริษัทคุณได้ไม่จำกัด

และยังสามารถกำหนด Pro-rate แบบทยอยให้วันหยุดตามอายุงานของพนักงาน เช่นพนักงานเข้าทำงานไม่เกิน 3 เดือน ให้หยุดได้ 6 วัน

แอพขอลางานแบบออนไลน์

เช็ควันลาคงเหลือได้ผ่าน Chatbot

คุณสามารถกำหนดโค้วต้าการลาของพนักงานแยกตามประเภทการลาต่าง ๆ ได้ และรายงานการใช้วันลาของพนักงานในรูปแบบตารางทำให้คุณรู้ได้เลยว่าพนักงานคนนั้น ๆ ใช้วันลาไปแล้วเท่าไร

ในส่วนของพนักงานตรวจสอบวันลาคงเหลือได้ทันทีผ่าน Chatbot ยกตัวอย่าง พิมพ์คำว่า “ดูวันลาคงเหลือของฉัน” ระบบก็จะแสดงวันลาคงเหลือแยกตามประเภทให้พนักงานทราบในทันที ช่วยลดงานของ HR

leave balance
Leave Type

ลางานผ่านมือถือด้วย Chatbot

กำหนดปฏิทินวันหยุดได้ตามที่คุณต้องการ

คุณสามารถกำหนดปฏิทินได้ตามนโยบายของบริษัท จะตั้งค่าโดยรวม หรือ แยกตามทีม/แผนก/สาขาก็ได้ตามที่คุณต้องการ

สามารถเพิ่มวันหยุดของบริษัทคุณ และแจ้งเตือนให้พนักงานทราบได้ทันทีผ่านแอพ

ระบบจัดการวันหยุดออนไลน์

เช็คปฏิทินวันหยุดได้ผ่าน Mobile App

พนักงานสามารถตรวจสอบปฏิทินวันหยุดของตัวเอง รวมทั้งดูวันที่เพื่อนร่วมทีมลาหยุด ผ่านแอพมือถือได้ทันที สะดวก

เมื่อมีการขอลาผ่านแบบฟอร์มระบบจะแจ้งให้พนักงานและเพื่อนร่วมทีมทราบ ผ่านเมนู Calender บน Mobile App เพื่อให้พนักงานทราบได้ทันทีว่า วันไหนมีใครลาอะไรไปแล้วบ้าง

Calender

Available on iOS & Android

Advance employee platform for SMEs