โปรแกรม HR Online
คำนวณชั่วโมงทำงานทันที

ประมวลผลชั่วโมงทำงานอัตโนมัติจากตารางทำงาน สรุปรายการ ขาด, ลา, มาสาย และ OT สามารถค้นหาช่วงเวลาการทำงาน จัดเรียงคอลัมน์ข้อมูล เลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลการทำงานได้หลากหลาย และ Export ข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว

HR Online ลงเวลาเข้างาน จัดตารางกะทำงาน โปรแกรมเงินเดือน

Real-Time Report

Timeline Report

สามารถดูประวัติการบันทึกเวลาของพนักงานในแต่ละวันได้ โดยเรียงตามช่วงเวลา สามารถเรียกดูผ่าน chatbot ได้ทันที

Timeline จะแสดงข้อมูลการลงเวลาเข้างาน-ออกงาน ของพนักงาน รวมไปถึงแสดงการพักเบรกของพนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถ Filter เพื่อเลือกดูเฉพาะการ Clock-in หรือ Clock-out ของพนักงานได้

Timesheet Report

Real-Time Report

Timesheet Report

ออกรายงานสรุปการทำงานของพนักงาน คำนวณเวลาเข้า-ออกงานออนไลน์อัตโนมัติจากตารางทำงาน สรุปรายการ ขาด, ลา, มาสาย และ OT เพื่อช่วยควบคุมต้นทุนในการบริหารจัดการค่าแรงได้อย่างแม่นยำ

เลือกปรับแต่งรูปแบบรายงานได้ไม่จำกัด สามารถเลือกข้อมูลและจัดเรียงคอลัมน์ได้อย่างง่ายดาย สามารถ Export นำไปคำนวนเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว

Real-Time Report

Discover Report

Discover Report คือรายงานที่ใช้แสดงจุดลงเวลาของพนักงานในรูปของแผนที่ ใช้ในการตรวจสอบในกรณีที่ต้องการทราบจุดลงเวลาของพนักงาน

สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่พนักงานลงเวลาได้ทันที ไม่ว่าจะลงเวลาแบบไหน ก็สามารถตรวจสอบสถานที่การลงเวลาได้ โดยค้นหาจากรายชื่อ หรือช่วงเวลา

Discover Report
Form Report

Real-Time Report

Form Report

ออกรายงานสรุปในส่วนของการกรอกแบบฟอร์มที่พนักงานส่งคำขอผ่านแอพพลิเคชั่น OneDee X และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เพื่อขออนุญาตต่าง ๆ ของพนักงานได้

สามารถสร้างรูปแบบของฟอร์มเอกสารได้ไม่จำกัด เช่น เอกสารเบิกจ่าย, เอกสารรายงานยอดขายแล้ว Export เพื่อนำไปประมวลผลใน BI ได้

Real-Time Report

Task Report

กำหนด Assign Job ให้แก่พนักงานใน Group Chat ติดตามการทำงานของพนักงาน และ Export เพื่อบริหารจัดการโครงการต่างๆ ได้

รวบรวมข้อมูลการทำงานในแต่ละ Chat group สรุปจำนวน Task ที่เสร็จ และยังไม่เสร็จ เพื่อใช้ประเมินปริมาณงานได้แม่นยำ โดยรายงานในส่วนนี้ จะมีข้อมูลขึ้นที่หน้าเว็บก็ต่อเมื่อมีการสร้าง Task ใน Group Chat เรียบร้อยแล้ว

Task Report
Export Report

Real-Time Report

Custom Export

สามารถ Export Report ต่าง ๆ ได้ตามที่คุณต้องการ สรุปรายการเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานทันที

โดยสามารถตั้งค่า Format ของข้อมูลได้หลากหลาย เลือกรูปแบบไฟล์เพื่อนำเข้าระบบอื่นๆ ได้ทั้ง .TXT และ .CSV

Available on iOS & Android

I'm Available for Hire or Freelance