OneDee Chatbot

ระบบแชทบอทสำหรับองค์กร

ผู้ช่วย HR สำหรับพนักงานคุณ

แอพสื่อสารภายในองค์กร เหมือนมีผู้ช่วย HR ส่วนตัว สร้างห้องแชทเป็นทีมในองค์กร ช่วยแยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัว ทำให้เน้นเรื่องงานได้เต็มที่ พร้อมกับหัวหน้างานสามารถเข้าถึงพนักงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

time clocking

แอพแชทบอทสำหรับงาน HR

HR Chatbot ผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ

ผู้ช่วย HR ส่วนตัวคุณ ด้วยระบบ AI Chatbot ให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารและใช้งานผ่านหน้าจอ Chat ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถขอแบบฟอร์ม และส่งคำขอต่างๆ ผ่าน Chat ได้ทันที สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

OneDee Chatbot
HR Online ลงเวลาเข้างาน จัดตารางกะทำงาน โปรแกรมเงินเดือน

App แชทคุยงานเป็นทีม

Chat กับทีมงานภายในองค์กร สะดวก

สามารถสร้างกลุ่มแชท พูดคุยงานภายในบริษัทได้ไม่จำกัด แยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัว

แนบไฟล์ รูปภาพ หรือแชร์ location ได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายงาน สร้าง Task ให้กับทีมงานในกลุ่มได้อีกด้วย เพื่อช่วยติดตามงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

Create Task

ระบบมอบหมายงานออนไลน์ ผ่าน Group chat

ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมของคุณ ด้วยระบบมอบหมายงาน สร้าง Task ผ่าน Group chat ระบุรายละเอียดงานที่ต้องทำ วันที่นัดหมาย รูปถ่าย และสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก

ทีมของคุณสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและคำติชมเพื่อทำงานร่วมกันและทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

HR Online ลงเวลาเข้างาน จัดตารางกะทำงาน โปรแกรมเงินเดือน
HR Online ลงเวลาเข้างาน จัดตารางกะทำงาน โปรแกรมเงินเดือน

Check In & Share Location

แชร์พิกัดสถานที่จาก GPS

เปิดให้ทีมงานสามารถ Check-in จากนอกสถานที่ ในกรณีออกไปทำงานข้างนอก เช่น ออกไปเจอลูกค้า เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถแนบรูปถ่าย หรือ comment ได้ทันที

ในกรณี Work from home ระบบก็สามารถรองรับให้มีการ Check-in เพื่อลงเวลาเข้า-ออกงาน ได้เช่นกัน สะดวก ครอบคลุมการทำงานได้ในทุกรูปแบบ

Available on iOS & Android

Advance employee platform for SMEs