5 HR Trend มาแรง น่าจับตามองในปี 2021


พ.ย. 26, 2020 | OneDee blog

ในขณะที่วิกฤติ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อแรงงานทั่วโลกในปี 2020 ส่งผลให้หัวหน้าและแผนก HR ต้องกลับมาทบทวนวิธีการในการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีถัดไป เนื่องจากวิถี New Normal ส่งผลให้เทรนด์ HR เกิดขึ้นใหม่มากมาย และนี่ก็คือ 5 เทรนด์ HR สำคัญที่บริษัทควรคำนึงไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก้าวข้ามผ่านวิกฤต สร้างการมีส่วนร่วมที่ดีกับพนักงาน (Employee Engagement) และทำให้ธุรกิจเติบโตต่อไปในปี 2021

1. HR ต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบ Digital พร้อมต้อนรับพนักงานใหม่แบบ New Normal 

เป้าหมายหลักของแผนก HR คือการดูแลและช่วยเหลือบุคลากรขององค์กร ในขณะที่ธุรกิจต่างก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับยุค new normal พนักงานส่วนมากจึงต้องการการดูแลและได้รับความช่วยเหลือจาก HR มากกว่าที่เคย บทบาทของ HR ในช่วงที่ผ่านมาจึงได้มีการขยายออกไปมากกว่าแค่การจ้างงาน 

ตัวอย่างการปรับตัวในการจ้างงานและต้อนรับพนักงานใหม่แบบ New Normal ที่ฝ่าย HR จะต้องเตรียมพร้อม เช่น :

  • การสัมภาษณ์และการประเมินทักษะของผู้สมัครด้วยช่องทางออนไลน์
  • การคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสามารถ Work from home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรเมื่อมีการจ้างงานและฝึกอบรมด้วยช่องทางออนไลน์

กว่า 80% ของคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานจากระยะไกล (Work from home) กล่าวว่าการสื่อสารกันภายในองค์กรช่วยทำให้พวกเขารู้สึกมีความมั่นใจกับการตัดสินใจมากขึ้นในช่วงวิกฤติ

2. การให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงาน

ต้องยอมรับว่าความเครียด และความเหนื่อยล้าจากการทำงาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความสามารถในการทำงานลดน้อยลง แผนก HR จำนวนมากจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวเพื่อดูแลสุขภาพจิตแก่พนักงาน ซึ่งกลยุทธ์เหล่านั้นจะถูกบอกเล่าไปยังผู้สมัครตั้งแต่ขั้นตอนในการสัมภาษณ์งาน และอาจจะกลายเป็นหนึ่งในจุดขายสำคัญที่จะดึงดูดผู้สมัครได้อีกด้วย

ตัวอย่างการให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต เช่น :

  • มีเวลาให้กับพนักงาน, แสดงความเห็นอกเห็นใจ : พนักงานมีโอกาสที่จะประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เช่น รู้สึกเครียดกับการทำงาน หรือเป็นกังวลกับบทบาทภายในบริษัท แผนก HR ควรให้ความสนใจในเรื่องนี้ สามารถที่จะให้เวลากับพนักงานเพื่อช่วยเหลือในการจัดการกับความเครียด และให้คำตอบกับคำถามต่าง ๆ ที่พนักงานมีได้
  • เพิ่มสวัสดิการในการดูแลสุขภาพจิตให้แก่พนักงาน : จัดหานักจิตวิทยาให้คำปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ หรือการจัด Group Counseling ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสร้าง community ของเพื่อนช่วยเพื่อนในที่ทำงาน

3. ใช้ข้อมูลเชิงลึกในการบริหารพนักงานมากขึ้น (Data-Driven) ก้าวเข้าสู่ HR Tech บริหารจัดการพนักงานผ่านออนไลน์

ในขณะที่พนักงานที่ต้อง Work from home มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจากการระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงประสิทธิภาพและติดตามการทำงานของพนักงานจากระยะไกลให้ได้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าพนักงานจะยังคงสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

16% ของพนักงานที่ใช้เทคโนโลยี ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการตอกบัตรเข้าออกผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก

ส่งผลให้ในปี 2021 HR Tech จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากการลงเวลาเข้า-ออกงานผ่านมือถือ หรือขอลางานผ่านออนไลน์แล้ว HR ก็ยังสามารถจัดกะการทำงานให้พนักงานได้ รวมไปจนถึงการออกเงินเดือน ทุกงาน HR จึงสามารถจัดการได้ในแอปเดียว นอกจากความรวดเร็วและสะดวกในการบริหารพนักงงานแล้ว ยังถือเป็นผู้ช่วยสำคัญที่จะคอยตอบคำถามให้กับพนักงานแทน HR ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น โควต้าวันลาเหลือกี่วัน ขอสลิปเงินเดือน และ สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงาน และลดปัญหาการตอบคำถามซ้ำๆ ให้กับ HR อีกด้วย

สิ่งสำคัญที่ HR ได้มา คือ ข้อมูลของพนักงานที่ระบบมีการจัดทำออกมาเป็นรายงาน ช่วยคำนวณขาด ลา มาสาย ของพนักงานให้อัติโนมัติ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วย HR ในการประเมินผลพนักงาน รวมไปถึงสามารถช่วยในการวางแผนการการบริหารพนักงานในระยะยาวต่อไป ถือเป็นการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการบริหารพนักงานมากขึ้น (Data-Driven) ก้าวเข้าสู่ HR Tech บริหารจัดการพนักงานผ่านออนไลน์ในยุคดิจิทัล

4. การเพิ่มขึ้นของ Fluid Workforce / Freelance

เป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า COVID-19 ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากซึ่งทำให้พนักงานจำนวนมากต้องออกจากงาน ทำให้บริษัทต้องกลับมาพิจารณารูปแบบในการจ้างงานและบริหารจัดการบุคลากร

การจ้างงานในรูปแบบสัญญาว่าจ้างระยะสั้นหรือฟรีแลนซ์ทำให้ผู้ว่าจ้างมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจ้างงานและบริหารจัดการกับบุคลากร องค์กรจำนวนมากได้เพิ่มการว่าจ้างในรูปแบบสัญญาระยะสั้น โดยนำมาทดแทนการจ้างงานแบบพนักงานประจำมากถึง 32% เพื่อลดต้นทุน

ดังนั้น Fluid workforce คือเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2021 แผนก HR จึงต้องให้ความสำคัญกับการดึงดูดฟรีแลนซ์หรือพนักงานระยะสั้น นอกจากนี้ HR จะต้องเตรียมความพร้องที่จะจัดการเรื่องต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น จะวัดผลและให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่กลุ่มที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทในรูปแบบใด

Fluid workforce คือเทรนด์ที่จะดำเนินต่อไป ตามที่ Peter Miscovich กรรมการผู้จัดการของ JLL Consulting ได้กล่าวไว้ กว่า 80% ของแรงงานจะทำงานในรูปแบบฟรีแลนซ์ในปี 2030

5. สร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ ให้กับพนักงาน (Employee Experience)

การสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานรูปแบบเดิม โดยที่แผนก HR เป็นคนกระจายกระดาษไปให้ยังทีมต่าง ๆ และพยายามที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จากคำตอบเหล่านั้นด้วยความยากลำบากนั้นกำลังจะตกยุคแล้ว นอกจากจะเป็นการเปลืองทรัพยากรกระดาษแล้ว พนักงานเองก็ให้ความร่วมมือน้อยเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวก และต้องเขียนตอบคำถามหลายๆ ข้อ

HR จึงหันมาใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเขาสามารถที่จะเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กร และเข้าถึงพนักงานได้ง่ายยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ ให้กับพนักงานในยุค New Normal ซึ่งช่วยให้สามารถเก็บ feedback รับฟังความคิดเห็นจากพนักงานได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะพนักงานสามารถส่งแบบสอบถามต่างๆ ผ่านมือถือของตัวเองได้เลย สะดวก อีกทั้งการ Work frome home ที่มีแนวโน้มว่าอาจจะกลายเป็นข้อปฏิบัติในระยะยาว ซึ่งถือเป็นการทำงานในรูปแบบใหม่ที่พนักงานอาจจะยังไม่คุ้นชิน การเก็บ feedback จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การใช้แอปพลิเคชันเพื่อเป็นผู้ช่วยในการเข้าถึงพนักงานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ HR จะคำนึงถึง

บริษัท McKinsey พบว่าความยืดหยุ่นที่มากับการทำงานทางไกลทำให้พนักงานในสหรัฐมีสุขภาวะและมีการส่วนร่วมที่ดีขึ้น

ในทางกลับกัน McKinsey ก็พบว่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้ที่สำรวจกล่าวว่าโรคระบาดส่งผลกระทบกับชีวิตการทำงานเป็นอย่างมาก แผนก HR จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเห็นภาพว่าพนักงานถูกกระทบในรูปแบบใดบ้างด้วยเครื่องมือ engagement ต่าง ๆ และการสำรวจเกี่ยวกับบริษัทในปี 2021 นี้ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพื่อกำหนดประสบการณ์ของพนักงานและวัฒธรรมองค์กรที่เป็นเฉพาะตัวของแต่ละองค์กร

และสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเทรนด์ปี 2022 เหมือน หรือแตกต่างจากปี 2021 ยังไง มีอะไรอัพเดทบ้าง ก็สามารถติดตามอ่าน HR Trend 2022 ได้ที่ รวม HR Trend 2022 ที่ HR ต้องรู้ เพื่อบริหารคนให้เก่ง เสริมความเเกร่งให้องค์กร

การก้าวเข้าสู่บทใหม่ของเทรนด์ HR ปัจจุบัน

ในขณะที่การทำงานในรูปแบบใหม่กำลังเติบโตและพัฒนาไปในอนาคต และเราต่างก็หาหนทางในการปรับตัวกับการใช้ชีวิตในรูปแบบ new normal ไม่ว่าเราจะทำงานจากบ้านหรือจากออฟิศก็ตาม การวิวัฒนาการของเครื่องมือดิจิทัล HR จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาการมีส่วนร่วมกับพนักงาน (Employee Engagement) ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม

HR trend

แอปบริหารจัดการพนักงานนั้นสามารถทำให้ HR พึงพอใจได้อย่างไรบ้าง?

คุณสมบัติเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างทวีคูณแก่แผนก HR ขององค์กรต่าง ๆ ยกตัวอย่างจากแอป OneDee.ai

  • ขยายขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุมทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การเข้าถึงของพนักงานทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
  • หัวหน้าพูดคุยกับทีมงานได้สะดวก เข้าถึงพนักงานได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์กร ช่วยเทรนพนักงาน เพิ่ม Employee Engangement ภายในองค์กร พนักงานสามารถเข้าใจเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกัน
  • AI Chatbot ช่วยตอบคำถามพนักงานแทน HR เช่น สวัสดิการ, โควต้าวันลา, โอที, สิทธิประโยชน์ต่างๆ ช่วยลดเวลาในการทำงาน ไม่ต้องให้ HR มาคอยตอบปัญหาที่ซ้ำซ้อน
  • ความสามารถในการใช้งานได้หลากหลาย ครอบคลุมได้ทุกฟังกชัน ทั้งการลงเวลาผ่านมือถือ ขอลางานออนไลน์ จัดตารางกะทำงาน รวมไปถึงการจ่ายเงินเดือน ทำให้ HR สามารถบริหารพนักงานได้สะดวกยิ่งขึ้นในแอปเดียว
  • สามารถจัดการงานและขั้นตอนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ลดต้นทุนและการจัดการจากมนุษย์ เช่น การประกาศข่าวสาร (Anouncement) ให้พนักงานทราบผ่านแอป หรือการรายงานการเข้างานของพนักงานแบบ real-time เป็นต้น

สำหรับบริษัทที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันบริหารพนักงานด้วย AI Chatbot สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือทดลองใช้ได้ที่ https://www.onedee.ai/th/ 

บทความอื่นๆ

จับตา HR Trend 2024 องค์กรที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอด

จับตา HR Trend 2024 องค์กรที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอด

โลกธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้บริบทของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การแข่งขันที่รุนแรง และความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนไป...

อ่านเพิ่มเติม
คอร์สเรียนจิตวิทยา ออนไลน์ สำหรับ HR และหัวหน้างาน เรียนฟรี อัปเดต 2566

คอร์สเรียนจิตวิทยา ออนไลน์ สำหรับ HR และหัวหน้างาน เรียนฟรี อัปเดต 2566

ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น...

อ่านเพิ่มเติม
HR ห้ามพลาด “การฝึกอบรมพนักงาน” เทรนนิ่งพนักงานยังไงให้ได้ผลดี ? กลยุทธ์สำคัญช่วยพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

HR ห้ามพลาด “การฝึกอบรมพนักงาน” เทรนนิ่งพนักงานยังไงให้ได้ผลดี ? กลยุทธ์สำคัญช่วยพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจแข่งขันกันสูง องค์กรจำเป็นต้องมีพนักงานที่มีความสามารถและทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาด...

อ่านเพิ่มเติม
Share This