ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ติดโควิด เช็คเลย! ประกันสังคม โควิด ได้สิทธิ์อะไรบ้าง

ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ติดโควิด เช็คเลย! ประกันสังคม โควิด ได้สิทธิ์อะไรบ้าง

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้ทำสิทธิ์ประกันสังคมไว้นั้น ในส่วนของ ประกันสังคม โควิด ถ้าหากได้รับผลการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 นั้น ทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้มอบสิทธิต่าง ๆ...