ลงเวลางานนอกสถานที่ง่ายๆ สำหรับ ไซต์งานก่อสร้าง 2023

ลงเวลางานนอกสถานที่ง่ายๆ สำหรับ ไซต์งานก่อสร้าง 2023

การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมา ไซต์งานก่อสร้าง ที่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกออฟฟิศเพื่อไปคุมงานหรือทำงานตามไซต์งานต่างๆ การลงเวลาด้วยการตอกบัตร หรือใช้ระบบลงเวลาออฟไลน์แบบเดิมๆอาจทำให้คุณเสียเวลาส่วนหนึ่งในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มภาระงานที่ซ้ำซ้อนให้ HR...